Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 12377  
Vaša otázka: Heslá = "obchod"
 1. Keeping Friends Closer: Why the EU Should Address New Geoeconomic Realities and Get its Neighbours Back in the Fold. Vienna : The Vienna Institute for International Economic Studies ; Gütersloh : Bertelsmann Stiftung, 2023. 102 s.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 2. GEVA, Yinnon - ROSEN, Gillad. In Search of Social Equity in Entrepreneurialism: The Case of Israel’s Municipal Regeneration Agencies. In European Urban and Regional Studies. - London : Sage Publications Ltd, 2023. ISSN 1461-7145, 2023, vol. 30, no. 1, pp. 36-49.
  článok

  článok

 3. JANIGA, Ivan. Podvodné e-shopy sú opäť na scéne. In Obchod : marketing, retail, FMCG. - Bratislava : MAFRA, 2023. ISSN 1335-2008, 2023, roč. 28, č. 1, s. 26-27.
  článok

  článok

 4. VUJANOVIĆ, Nina. CEFTA: Trade and Growth Patterns Fifteen Years since Establishment. Research Report 466. Vienna : The Vienna Institute for International Economic Studies, 2023. 33 s.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 5. KOPČÁKOVÁ, Janka. Specific Business Operations in International Trade. In Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XXII. (2023) : recenzovaný zborník príspevkov a abstraktov z 22. medzinárodnej vedeckej konferencie, 08.- 10.03.2023, Košice, Slovenská republika. - Košice : KKM PHF, 2023. ISBN 978-80-225-5043-7, s. 8.
  článok

  článok

 6. RUDÝ, Stanislav. Indicators of Economic Globalization in International Trade - Export and Import in V4 Countries. In Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XXII. (2023) : recenzovaný zborník príspevkov a abstraktov z 22. medzinárodnej vedeckej konferencie, 08.- 10.03.2023, Košice, Slovenská republika. - Košice : KKM PHF, 2023. ISBN 978-80-225-5043-7, s. 7.
  článok

  článok

 7. KAŠŤÁKOVÁ, Elena - LUPTÁKOVÁ, Anabela. Identification of Export Potential in Foreign Trade: Case of Slovakia in Kazakhstan. - Registrovaný: Scopus. In Economic Research. - Pula : Juraj Dobrila University of Pula. ISSN 1331-677X, 2023, vol. 36, no. 1, pp. 1-16. VEGA 1/0419/23, VEGA 1/0398/22.
  článok

  článok

 8. Ekonomika cestovného ruchu a podnikanie : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave : cestovný ruch - všeobecná ekonomika - obchod - služby - podnikanie - regionálny rozvoj [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Katedra služieb a cestovného ruchu OBF EU. 2x ročne. Dostupné na : <https://of.euba.sk/veda-a-vyskum/ekonomika-cestovneho-ruchu-a-podnikanie/profil-casopisu> ISSN 2453-9988.
  Ekonomika cestovného ruchu a podnikanie

  časopis

 9. ZHENG, Xiaosong - SUN, Anran. Digital Services Trade between China and V4 Countries - A Study of Trade Complementarity and Regulatory Restrictiveness. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2023. ISSN 0013-3035, 2023, roč. 71, č. 2, s. 139-154.
  článok

  článok

 10. ARTIUKHOV, Artem et al. SPACE-RL Innovation Transfer Model "Science – Business". - Registrovaný: Scopus. In European Journal of Interdisciplinary Studies. - Bucharest : The Bucharest Academy of Economic Studies. ISSN 2067-3795, 2023, vol. 15, no. 1, pp. 1-15. VEGA 1/0392/23.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.