Výsledky vyhľadávania

 1. KVAŠŇÁK, Lukáš. Centrá na Slovensku rastú už aj do hĺbky. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2017. ISSN 1335-0684, 20. apríla 2017, roč. 27, č. 16.
  článok

  článok

 2. ULAHER, Jakub. Elektronické trhovisko v praxi z hľadiska verejného obstarávateľa. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. ISSN 1337-7523, 2017, roč. 10, č. 2, s. 20-22.
  článok

  článok

 3. SABADKA, Dušan - PETRIKOVÁ, Andrea. The Proposal of improvement inventory management system using economic order quantity model. In Interdisciplinarity in theory and practice : journal for presentation of interdisciplinary approaches in various fields. - Arad : Adoram, 2017. ISSN 2344-2409, 2017, no. 12, pp. 41–45 online. VEGA 1/0708/16.
  článok

  článok

 4. SÝKORA, Jozef. Zverejňovanie objednávok v praxi. In Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi : mesačník plný informácií z oblasti účtovníctva, daní, práva a miezd pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. ISSN 1337-0197, 2017, roč. 12, č. 12, s. 2-4.
  článok

  článok

 5. FILUS, Ivan et al. Analýza potenciálu implementácie inovácií podnikov lesnícko-drevárskeho sektora a energetického využívania biomasy : štúdia pre predmet zákazky: Systém riadenia inovácií a transfer know-how z NLC k podnikateľskému sektoru. 1. vydanie. Bratislava : BIC Bratislava, 2017. 94 s. [4,75 AH].
 6. PAVLÍK, Emil. Ako vyhovieť klientovi a nezblázniť sa? In Obchod : marketing, retail, FMCG. - Bratislava : MAFRA, 2016. ISSN 1335-2008, 2016, roč. 21, č. 5, s. 24-25.
  článok

  článok

 7. BEDNÁR, Richard. Watch Agent - virtuálny asistent pre smart hodinky. In Podnikateľské modely a podnikateľské stratégie startupov II. : recenzovaný zborník prípadových štúdií. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4327-9, s. 181. VEGA 1/0019/15.
  článok

  článok

 8. PROCHÁZKOVÁ, Katarína. Orderlord - pomáha reštauráciám s rozvozom objednávok. In Podnikateľské modely a podnikateľské stratégie startupov II. : recenzovaný zborník prípadových štúdií. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4327-9, s. 123-125. VEGA 1/0019/15.
  článok

  článok

 9. ZÁMEČNÍK, Peter. Dodanie v deň objednávky ako nástroj zvýšenia úrovne dodávkového servisu v elektronickom obchode. In Mezinárodní vědecká konference doktorandů a mladých vědeckých pracovníků. VIII. mezinárodní vědecká konference doktorandů a mladých vědeckých pracovníků : sborník příspěvků : Karviná 5. listopadu 2015. - Karviná : Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné SU v Opavě, 2015. ISBN 978-80-7510-177-8, s. 454-465 CD-ROM. VEGA 1/0134/14.
  článok

  článok

 10. POTISKOVÁ, Ingrid. Analýza e-obchodov na slovenskom trhu. In Vedecké state Obchodnej fakulty 2015 : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4199-2, s. 163-170 CD-ROM.
  článok

  článok