Výsledky vyhľadávania

 1. KUPCZYK, Radoslaw. Analysis of the consequences of the euro adoption by Slovakia in the context of geopolitical system. In Politické vedy : časopis pre politológiu, najnovšie dejiny, medzinárodné vzťahy, bezpečnostné štúdiá. - Banská Bystrica : Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB, 2016. ISSN 1335-2741, 2016, roč. 19, č. 4, s. 76-92.
  článok

  článok


 2. ŠÍMA, Ondřej. Heterogenita mobilních výrobních faktorů jako narušení podmínky optimální měnové oblasti (příklad eurozóny). In Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2016. ISSN 0032-3233, 2016, roč. 64, č. 3, s. 319-337.
  článok

  článok


 3. NOVÁK, Marcel. Quantitative easing - application of various theories at the data of euro area. - Registrovaný: Web of Science. In SGEM 2016. International multidisciplinary scientific conference on social sciences and arts. SGEM 2016 : 3rd International multidisciplinary scientific conference on social sciences and arts, 24 - 30 august, 2016, Albena, Bulgaria. - Sofia : STEF92 Technology, 2016. ISBN 978-619-7105-74-2, p. 987-995. VEGA 1/0246/16.
  článok

  článok


 4. KOTLEBOVÁ, Jana - ŠIRAŇOVÁ, Mária. When credit matters – possible room for ECB's success in quantitative easing from selected EA members' point of view. In International conference on finance and banking. Proceedings of the 15th international conference on finance and banking : 13-14 october 2015, (Prague, Czech Republic). - Opava : Silesian University in Opava, 2016. ISBN 978-80-7510-186-0, s. 209-220. VEGA 1/0326/15.
  článok

  článok


 5. ŠIRAŇOVÁ, Mária - KOTLEBOVÁ, Jana. Distribution of liquidity throught the CBPP3 and ABSPP programs and credit capacity in the euro area member states. In European Union future perspectives: innovation, entrepreneurship & economic policy. - Pula : Juraj Dobrila University of Pula, 2016. ISBN 978-953-7320-24-9, p. 109-128. VEGA 1/0326/15.
  článok

  článok


 6. KAPPEL, Stanislav. An Evaluation of selected economic areas according to similarity of supply and demand shocks. In Národohospodářský obzor : časopis věnovaný otázkám národohospodářským a sociálněpolitickým. - Brno : Ekonomicko-správní fakulta MU, 2015. ISSN 1213-2446, 2015, roč. 15, č. 2, s. 221-240.
  článok

  článok


 7. DRŽKA, Michal. Eurozóna na ceste k optimálnej menovej oblasti? In Almanach : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2015. ISSN 1339-3502, 2015, roč. 10, č. 2, s. 4-18 online.
  článok

  článok


 8. DRŽKA, Michal. Slovak experience of the European Monetary Union. In Ten years of membership of the Czech and Slovak Republic in the European Union. International workshop. Ten years of membership of the Czech and Slovak Republic in the European Union : proceedings of the international workshop : july 1-2, 2014, Bratislava, Slovak Republic. - Opava : Silesian University in Opava, 2014. ISBN 978-80-7510-073-3, s. 48-58 CD-ROM.
  článok

  článok


 9. MUCHOVÁ, Eva - BRINČÍKOVÁ, Zuzana - KÁLOVEC, Marek. Medzinárodná ekonómia : (vybrané problémy). Recenzentky Veronika Piovarčiová, Ivana Šikulová. 2. [preprac.] vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. 180 s. [11,46 AH]. Dostupné na : <https://digitalnakniznica.cvtisr.sk/s/G60pdjlBBg> ISBN 978-80-225-3878-7. [Počet ex. : 12, z toho voľných 3, prezenčne 3]

 10. FIFEKOVÁ, Elena. Kríza v eurozóne alebo kríza eurozóny? In Nová ekonomika : vedecký časopis Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, 2013. ISSN 1336-1732, Marec 2013, roč. 6, č. 1, s. 16-26. ITMS 26240120032.
  článok

  článok