Výsledky vyhľadávania

 1. HOLUB, Dušan. Právo cenných papierov. Recenzenti: Ľubomír Čunderlík, Ľubica Horniaková. 2. dopl. a preprac. vyd. Bratislava : Wolters Kluwer, 2016. 362 s. [20,5 AH]. ISBN 978-80-8168-422-7. [Počet ex. : 4, z toho voľných 2, prezenčne 1]

 2. KOZOVSKÝ, Dušan. Vybrané otázky dlhovej politiky obcí v podmienkach SR. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Iura Edition, 2014. ISSN 1337-7523, 2014, roč. 7, č. 1, s. 9-13.
  článok

  článok


 3. HOLUB, Dušan. Právo cenných papierov. Recenzenti: Ľubomír Čunderlík, Ľubica Horniaková. 1. vyd. Bratislava : Iura Edition, 2013. 197 s. [9,85 AH]. ISBN 978-80-8078-562-8. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]

 4. KUBINCOVÁ, Soňa. Komunálne obligácie môže vydať aj obec. In Verejná správa : školy, úrady, obce, kultúra, zdravotníctvo, rozpočtové, príspevkové, neziskové organizácie. - Žilina : Poradca, 2013. ISSN 1337-0448, 2013, roč. 7, č. 10, s. 25-27.
  článok

  článok


 5. LEPIEŠ, Matej. Dlhopisy. In IV. Mezinárodní vědecká konference doktorandů a mladých vědeckých pracovníků : sborník příspěvků : Karviná 4. listopadu 2011. - Karviná : Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné SU v Opavě, [2011]. ISBN 978-80-7248-711-0, s. 1027-1030.
  článok

  článok


 6. CHOVANCOVÁ, Božena - MATÚŠEK, Ivan. Verejné dlhopisy na kapitálových trhoch. In Financie a riziko : zborník príspevkov z XII. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie : Veľký Meder 29.-30. novembra. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3089-7, s. 148-152.
  článok

  článok


 7. KUCHTA, Ľuboš. Analýza trhu s komunálnymi obligáciami na financovanie zdravotníctva. In FIN STAR NET 2010 : zborník recenzovaných príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. - Bratislava : Vydavateľstvo Fin Star, 2010. ISBN 978-80-970244-2-0.
  článok

  článok


 8. KUCHTA, Ľuboš. Analýza vybranej emisie komunálnych obligácií na financovanie zdravotníctva. In FOR FIN 2010 : zborník recenzovaných príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie [doktorandov]. - Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, 2010. ISBN 978-80-225-3001-9.
  článok

  článok


 9. KRIŠTOFIČOVÁ, Dagmar - AUTNER, Rudolf. Využime čaro, výhody a pôvab komunálnych dlhopisov. In Komunálne financie : časopis o ekonomike miest a obcí. - Bratislava : SON MEDIA, 2010. ISSN 1337-2459, 2010, roč., č. máj, s. 8-9.
  článok

  článok


 10. PILCH, Ctibor. Seriál : Finančné trhy pre začiatočníkov. In Finančné trhy : odborný mesačník pre teóriu a prax finančných trhov. - Bratislava : Derivát, 2007. ISSN 1336-5711, December 2007, č. 12. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na : <http://www.derivat.sk/files/2007%20jan-jun/HotDec2007Serial20.doc>
  článok

  článok