Výsledky vyhľadávania

 1. Elektronické obstarávanie dnes. In Goodwill : magazín o ekonomike, biznise a spoločnosti. - Bratislava : Goodwill, 2019. ISSN 1337-9798, 2019, roč. 11, č. Jeseň/Autumn, s. 46.
  článok

  článok

 2. ADALI, Osama Husian Ali - AL-RABEII, Samer Abdo Saleh. Business to Business (B2B) E-commerce. In Interdisciplinarity in theory and practice : Journal for Presentation of Interdisciplinary Approaches in Various Fields. - Arad : Adoram, 2018. ISSN 2344-2409, 2018, no. 17, s. 23-28.
  článok

  článok

 3. 6 dôležitých zmien vo verejnom odstarávaní. In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2018. ISSN 1339-2433, 2018, roč. 10, č. 10, s. 14-16.
  článok

  článok

 4. LELKEŠ, Martin. Verejné obstarávanie sa zjednoduší. In Revue priemyslu : ľudia, manažment a hospodárstvo. - Bratislava : SON MEDIA, 2018. ISSN 1336-9857, 2018, č. 10, s. 54-55.
  článok

  článok

 5. ULAHER, Jakub. Elektronické trhovisko v praxi z hľadiska verejného obstarávateľa. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. ISSN 1337-7523, 2017, roč. 10, č. 2, s. 20-22.
  článok

  článok

 6. TKÁČ, Michal - DELINA, Radoslav. Digital single market innovation. - Registrovaný: Scopus. In IDIMT-2017 : digitalization in management, society and economy. Interdisciplinary information management talks. IDIMT-2017 : digitalization in management, society and economy : [proceedings] : 25th interdisciplinary information management talks : 6.-8.9.2017, Poděbrady, Czech Republic. - Linz : Trauner Verlag Universität, 2017. ISBN 978-3-99062-119-6, pp. 235-244 online. VEGA 1/0807/16.
  článok

  článok

 7. KLÉZL, Vojtěch - PAWLASOVÁ, Pavlína - DELINOVÁ, Alena. Procuring commodities through e-auctions: results and specifics. - Registrovaný: Scopus. In IDIMT-2017 : digitalization in management, society and economy. Interdisciplinary information management talks. IDIMT-2017 : digitalization in management, society and economy : [proceedings] : 25th interdisciplinary information management talks : 6.-8.9.2017, Poděbrady, Czech Republic. - Linz : Trauner Verlag Universität, 2017. ISBN 978-3-99062-119-6, pp. 245-252 online. VEGA 1/0807/16.
  článok

  článok

 8. DRÁB, Radovan - SENDERÁKOVÁ, Lenka - KMEŤOVÁ, Oľga. Electronic auctions analysis: the case of Slovak and Czech Republic. In Central European Conference in Finance and Economics. International Scientific Conference. Central European Conference in Finance and Economics (CEFE2017) : Proceedings of the 2nd International Scientific Conference : September 20 – 21, 2017, Herľany, Slovak Republic. - Košice : Technical University of Košice, 2017. ISBN 978-80-553-2906-2, p. 154-161 online. VEGA 1/0807/16.
  článok

  článok

 9. DRÁB, Radovan - DELINA, Radoslav - KMEŤOVÁ, Oľga. Procurers' Behaviour at Auctions: Role of Reputation, Eskills and Social Responsibility. In Quality and leading innovation. International scientific conference. Quality and leading innovation III. : proceedings from the international scientific conference : 25. - 27. september 2017, Košice (SK), Uzhgorod (UA). - Košice : University of Economics, Faculty of Business Economics with seat in Košice, 2017. ISBN 978-617-589-144-5, pp. 68-75 CD-ROM. VEGA 1/0807/16, APVV-15-0511.
  článok

  článok

 10. SOBOLIČ, Martin. Najnižšia cena nemusí byť jediný argument. In Revue priemyslu : ľudia, manažment a hospodárstvo. - Bratislava : SON MEDIA, 2016. ISSN 1336-9857, 2016, roč. 10, č. 10-11, s. 72-75.
  článok

  článok