Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 310  
Vaša otázka: Heslá = "oceňovanie ekonomické"
 1. THALMEINEROVÁ, Danka. Akú hodnotu má voda? In Vodohospodársky spravodajca : dvojmesačník pre vodné hospodárstvo a životné prostredie. - Bratislava : Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve, 2021. ISSN 0322-886X, 2021, roč. 64, č. 3-4, s. 6-8.
  článok

  článok

 2. MERCER, Z. Christopher - HARMS, Travis W. Business Valuation : An Integrated Theory. 3rd Edition. Hoboken : WILEY, 2021. 482 s. Wiley Finance Series. ISBN 978-1-119-58309-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 3. VOCHOZKA, Marek. Metody komplexního hodnocení podniku. 2. aktualizované vydání. Praha : GRADA, 2020. 479 s. Finanční řízení. ISBN 978-80-271-1701-7. [Počet ex. : 3, z toho voľných 1, prezenčne 2]
 4. KUPEC, Josef - DLASK, Petr. Residual Method Used for Commercial Real Estate Valuation and Its Sensitivity. In Business & IT : Scientific Reviewed Journal: vědecký recenzovaný časopis. - Praha : Vysoká škola manažerské informatiky, ekonomiky a práva, 2020. ISSN 2570-7434, 2020, vol. 10, no. 1, pp. 12-21.
  článok

  článok

 5. PUCA, Antonella. Early Stage Valuation : A Fair Value Perspective. 1st Edition. Hoboken : WILEY, 2020. 359 s. Wiley Finance Series. ISBN 9781119613633. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 6. BRNOVÁ, Miroslava. Ocenenie majetku pre daňové účely. In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2018. ISSN 1335-0897, 2018, roč. 23, č. 9-10, s. 34-48.
  článok

  článok

 7. ĎURICA, Marek et al. Sustainable Value of Investment in Real Estate: Real Options Approach. - Registrovaný: Scopus. In Sustainability : [International Journal of Environmental, Cultural, Economic and Social Sustainability]. - Basel : MDPI. ISSN 2071-1050, 2018, vol. 10, no. 12, pp. [1-18] online. VEGA 1/0221/17.
  článok

  článok

 8. KICOVÁ, Marianna. Oceňovanie majetku a záväzkov v kontexte verného a pravdivého obrazu účtovnej závierky podnikateľov. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2018 : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4536-5, s. 513-522 online.
  článok

  článok

 9. CABRAL, Luís M. B. Introduction to Industrial Organization. 2nd Edition. Cambridge : The MIT Press, 2017. 430 s. ISBN 978-0-262-03594-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. HARUMOVÁ, Anna. Stanovenie hodnoty III : stanovenie hodnoty škody a ušlého zisku. Recenzenti: Eduard Hyránek, Marián Kačúr, Ján Londák. 1. vyd. Lewes : Ecoletra.com, 2017. online [347 s., 11,05 AH]. VEGA 1/006/15. ISBN 978-1-947099-17-3.
  elektronická kniha

  elektronická kniha