Výsledky vyhľadávania

 1. JAŠKO, Jozef. Môže zamestnávateľ sledovať zamestnanca? In Práce a Mzdy : bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2020. ISSN 1337-060X, 2020, roč. 15, č. 1, s. 17-19.
  článok

  článok

 2. HRTÁNEK, Ladislav. Ochrana údajov o plate. In Práce a Mzdy : bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2020. ISSN 1337-060X, 2020, roč. 15, č. 1, s. 30-32.
  článok

  článok

 3. IDIMT-2019: Innovation and Transformation in a Digital World. Interdisciplinary Information Management Talks. IDIMT-2019: Innovation and Transformation in a Digital World. Editors: Petr Doucek, Gerhard Chroust, Václav Oškrdal. 1st Edition. Linz : TRAUNER Verlag, 2019. online 446 s. Schriftenreihe Informatik, 48. ISBN 978-3-99062-590-3.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 4. MIČUDOVÁ, Tatiana. Obec/mesto ako správca fanúšikovskej stránky na Facebooku. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2019. ISSN 1337-7523, 2019, roč. 12, č. 9, s. 19-21.
  článok

  článok

 5. GDPR po roku mnohí ingorujú, medzi nimi aj štát. In Goodwill : magazín o ekonomike, biznise a spoločnosti. - Bratislava : Goodwill, 2019. ISSN 1337-9798, 2019, roč. 11, č. Jeseň/Autumn, s. 40.
  článok

  článok

 6. MELUCHOVÁ, Jitka. GDPR a spracovanie osobných údajov zamestnanca. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2019. ISSN 1335-2024, 2019, roč. 27, č. Mimoriadne vydanie, s. 71-75 online.
  článok

  článok

 7. MACOVÁ, Marcela. Uchádzači o zamestnanie. In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2019. ISSN 1335-1508, 2019, č. 14-15, s. 94-102.
  článok

  článok

 8. FEREBAUEROVÁ, Růžena - PEKÁREK, Oldřich. Digitální ekonomika a společnost. Recenzenti: Jiří Bílý, Ladislav Skořepa. České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií VŠERS, 2019. online 113 s. ISBN 978-80-7556-048-3.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 9. Vyžiadala si ho digitálna doba. In Obchod : marketing, retail, FMCG. - Bratislava : MAFRA, 2019. ISSN 1335-2008, 2019, roč. 24, č. 4, s. 26-28.
  článok

  článok

 10. UKROPEC, Anton. Dokumentácia k ochrane osobných údajov pre obce. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2019. ISSN 1337-7523, 2019, roč. 12, č. 11, s. 16-22.
  článok

  článok