Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 100  
Vaša otázka: Heslá = "ochrana práv priemyselných"
 1. SURMOVÁ, Soňa. Všeobecne známe známky v rozhodovacej praxi v rámci EÚ. In Duševné vlastníctvo : revue pre teóriu a prax v oblasti duševného vlastníctva. - Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2022. ISSN 1339-5564, 2022, roč. 26, č. 1-2, s. 30-37.
  článok

  článok

 2. ROHÁČEK, Peter. K niektorým aspektom presadzovania práv duševného vlastníctva colnými orgánmi. In Duševné vlastníctvo : revue pre teóriu a prax v oblasti duševného vlastníctva. - Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2022. ISSN 1339-5564, 2022, roč. 26, č. 1-2, s. 38-43.
  článok

  článok

 3. RYBNIKÁR, Samuel. Kombinovaná ochranná známka v súdnej praxi – nie je „fabrika“ ako „fabrika“. In Duševné vlastníctvo : revue pre teóriu a prax v oblasti duševného vlastníctva. - Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2022. ISSN 1339-5564, 2022, roč. 26, č. 1-2, s. 44-48.
  článok

  článok

 4. MAJDÚCHOVÁ, Helena - ŠTETKA, Peter. Share of Intellectual Property Rights on Innovation Activities in Creative Industries in Slovak and Czech Republic. In Sustainable Business Development Perspectives 2022 : Proceedings of Scientific Papers. - Brno : Masaryk University Press, 2022. ISBN 978-80-280-0197-1, pp. 161-173. VEGA 1/0582/22 (50%), VEGA 1/0646/20 (50%).
  článok

  článok

 5. ADLEROVÁ, Eva. Obranné a sériové ochranné známky v zemích anglo-americké a smíšené právní tradice. In Duševné vlastníctvo : revue pre teóriu a prax v oblasti duševného vlastníctva. - Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2021. ISSN 1339-5564, 2021, roč. 25, č. 3-4, s. 18-24.
  článok

  článok

 6. RAKOVÁ, Monika. Using of Intellectual Property Rights in a Creative Industry in a Global Dimension. In Globalization and its Socio-Economic Consequences 2020. International Scientific Conference. Globalization and Its Socio-Economic Consequences 2020 : The 20th International Scientific Conference. - Žilina : University of Žilina, 2021. ISSN 2261-2424, pp. 1-8 online. I 20-103-00 (50%), VEGA 1/0340/19 (50%).
  článok

  článok

 7. ČAPLÁNOVÁ, Anetta. Intellectual Property. In Start-Up Creation : The Smart Eco-efficient Built Environment; Second Edition. - [Duxford] : Woodhead Publishing, 2020. ISBN 978-0-12-819946-6, pp. 81-105 [1,8 AH].
  článok

  článok

 8. SLOVÁK, Jakub. Autorské právo a šport. In Duševné vlastníctvo : revue pre teóriu a prax v oblasti duševného vlastníctva. - Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2019. ISSN 1339-5564, 2019, roč. 23, č. 2, s. 24-26.
  článok

  článok

 9. PIOVARČIOVÁ, Veronika. Ekonomické aspekty práv duševného vlastníctva. In Súčasný pohľad na otázky inflácie/deflácie a ochrany práv duševného vlastníctva : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018]. ISBN 978-80-225-4555-6, s. 133-138 CD-ROM. VEGA 1/0020/16.
  článok

  článok

 10. POLÁČKOVÁ, Hana. Práva duševného vlastníctva a ekonomický rast v meniacich sa hospodárskych podmienkach. In Súčasný pohľad na otázky inflácie/deflácie a ochrany práv duševného vlastníctva : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018]. ISBN 978-80-225-4555-6, s. 139-146 CD-ROM. VEGA 1/0020/16.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.