Výsledky vyhľadávania

 1. SLOVÁK, Jakub. Autorské právo a šport. In Duševné vlastníctvo : revue pre teóriu a prax v oblasti duševného vlastníctva. - Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2019. ISSN 1339-5564, 2019, roč. 23, č. 2, s. 24-26.
  článok

  článok

 2. POLÁČKOVÁ, Hana. Práva duševného vlastníctva a ekonomický rast v meniacich sa hospodárskych podmienkach. In Súčasný pohľad na otázky inflácie/deflácie a ochrany práv duševného vlastníctva : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018]. ISBN 978-80-225-4555-6, s. 139-146 CD-ROM. VEGA 1/0020/16.
  článok

  článok

 3. PIOVARČIOVÁ, Veronika. Ekonomické aspekty práv duševného vlastníctva. In Súčasný pohľad na otázky inflácie/deflácie a ochrany práv duševného vlastníctva : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018]. ISBN 978-80-225-4555-6, s. 133-138 CD-ROM. VEGA 1/0020/16.
  článok

  článok

 4. VONGREJ, Marián. Current problems of intellectual property in the conditions of the Slovak Republic. In Suspiľstvo, ekonomika ta ekonomična nauka v 21. stolitti, Kijiv: 21-22 kvitnja 2017. mižnarodnaja naukovo-praktičnaja konferencija. Suspiľstvo, ekonomika ta ekonomična nauka v 21. stolitti, Kijiv: 21-22 kvitnja 2017 : zbirnik materialiv II mižnarodnoji naukovo-praktičnoji konferenciji. - Kyjev : Kijivskij nacionaľnij ekonomičnij universitet imeni Vadima Getmana, 2017. ISBN 978-966-926-156-4, s. 93-96. VEGA 1/0020/16.
  článok

  článok

 5. VONGREJ, Marián. Theoretic introduction in the area of intellectual property rights violations in the conditions of the Slovak republic. In Sučasni mižnarodni ekonomični vidnosyny: drajvery uspichu ta vyklyky rozvytku. mižnarodnoj naukovo-praktičnoj konferencija. Sučasni mižnarodni ekonomični vidnosyny: drajvery uspichu ta vyklyky rozvytku : materialy 17. mižnarodnoji naukovo-praktičnoji konferenciji : Dnipro, 23-24 bereznja 2017 r. - Dnipro : Dniprovskij nacionaľnij universitet imeni Olesia Gončara, 2017, tom 1, pp. 13-15. VEGA 1/0020/16.
  článok

  článok

 6. POLÁČKOVÁ, Hana. The Economic importance of the protection of the intangible property, context of protection origin, development and current state. In Knowledge for market use 2017: people in economics - decisions, behavior and normative models. International scientific conference. Knowledge for market use 2017: people in economics - decisions, behavior and normative models : international scientific conference proceedings : Olomouc, Czech Republic, 7.-8.9.2017. - Olomouc : Palacký University Olomouc, 2017. ISBN 978-80-244-5233-3, pp. 141-146 online. VEGA 1/0020/16.
  článok

  článok

 7. JANSA, Lukáš - OTEVŘEL, Petr - ČERMÁK, Jiří. Internetové právo : praktický průvodce. Brno : Computer Press, 2016. 432 s. ISBN 978-80-251-4664-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. HAJNALOVÁ, Zdena. Kvalita výrobku spojená s miestom jeho pôvodu. In Duševné vlastníctvo : revue pre teóriu a prax v oblasti duševného vlastníctva. - Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, 2016. ISSN 1339-8040, 2016, č. Výber, s. 57-58.
  článok

  článok

 9. REŠUTÍKOVÁ, Jana. Vážme si naše tradície. In Duševné vlastníctvo : revue pre teóriu a prax v oblasti duševného vlastníctva. - Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, 2016. ISSN 1339-8040, 2016, č. Výber, s. 59-61.
  článok

  článok

 10. KRIŽAN, Martin - DEÁKOVÁ, Stanislava. Úskalia úspešnej značky. In Slovenské hospodárstvo v kontexte tohtoročných výziev a príležitostí : zborník vedeckých príspevkov. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4335-4, s. 85-91 CD-ROM.
  článok

  článok