Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 288  
Vaša otázka: Heslá = "ochrana prírody"
 1. BOCKOVÁ, Lucia. Nature Protection in the European Uunion: Case C-661/20 Commission v Slovakia. In Medzinárodné vzťahy 2023: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. Medzinárodná vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2023: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov z 24. medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 23. - 24. novembra 2023. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. ISBN 978-80-225-5128-1. ISSN 2585-9412, s. 41-48.
  článok

  článok

 2. Správa o stave životného prostredia Slovenskej republiky v roku 2021. 1. vydanie. Bratislava ; Banská Bystrica : Ministerstvo životného prostredia SR : Slovenská agentúra životného prostredia, [2023]. 211 s. ISBN 978-80-8213-091-4. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 3. JANUBOVÁ, Barbora. Ochrana vlka dravého ako súčasť environmentálnej diplomacie – prípad Slovenskej republiky. In Reflexie praxe na otázky verejnej politiky a ekonomiky, práva a verejnej správy Slovenska IV.. medzinárodná vedecká konferencia. Reflexie praxe na otázky verejnej politiky a ekonomiky, práva a verejnej správy Slovenska IV : analýzy a návrhy. - Sládkovičovo : Vysoká škola Danubius, 2021. ISBN 978-80-8167-080-0, s. 55-67 online. I-21-108-00.
  článok

  článok

 4. MRAVCOVÁ, Katarína. Obnova mokradí v poľnohospodárskej krajine. In Vodohospodársky spravodajca : dvojmesačník pre vodné hospodárstvo a životné prostredie. - Bratislava : Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve, 2021. ISSN 0322-886X, 2021, roč. 64, č. 7-8, s. 8-15.
  článok

  článok

 5. LOSOSOVÁ, Jana - KOUŘILOVÁ, Jindřiška - SOUKUPOVÁ, Nikola. Controversial Approach to Wolf Management in the Czech Republic. In Agricultural Economics. - Praha : Czech Academy of Agricultural Sciences, 2021. ISSN 1805-9295, 2021, vol. 67, no. 1, s. 1-10.
  článok

  článok

 6. Handbook on Green Growth. Edited by Roger Fouquet. Cheltenham : Edward Elgar Publishing, 2021. 520 s. ISBN 978-1-80220-161-1. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 7. TUPPEN, Holly. Sustainable Travel : The Essential Guide to Positive-Impact Adventures. London : White Lion Publishing, 2021. e-book 160 s. Dostupné na : <https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=2721306&lang=sk&site=ehost-live> ISBN 9780711256026.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 8. NOVÁČEK, Peter. Protection of Natural Capital in Slovakia. In Sociálno-ekonomická revue : vedecký časopis Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. - Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2020. ISSN 1336-3727, 2020, roč. 18, č. 3, s. 34-42.
  článok

  článok

 9. WAINWRIGHT, Joel - MANN, Geoff. Climate Leviathan : A Political Theory of Our Planetary Future. London : Verso, 2020. 207 s. ISBN 978-1-78663-445-0. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 10. GRESCHOVÁ, Eva. Storočnica štátnej ochrany prírody na Slovensku (1919-2019). In Životné prostredie : revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie. - Bratislava : Ústav krajinnej ekológie SAV, 2020. ISSN 0044-4863, 2020, roč. 54, č. 1, s. 17-26.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.