Výsledky vyhľadávania

 1. TRIZULIAK, Tibor. Zákon o ochrane spotrebiteľa : zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa s komentárom. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2021. ISSN 1335-1583, 2021, roč. 26, č. 4, s. 10-100.
  článok

  článok

 2. TRIZULIAK, Tibor. Právna úprava spotrebiteľského rozhodcovského konania. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2021. ISSN 1335-1583, 2021, roč. 26, č. 4, s. 226-289.
  článok

  článok

 3. HORVÁTH, Edmund. Nákup cez internet - ochrana spotrebiteľa. In Práce a Mzdy : bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2021. ISSN 1337-060X, 2021, roč. 16, č. 8, s. 47-49.
  článok

  článok

 4. KUTLÍK, František. Možnosti mediácie pri riešení spotrebiteľských sporov. In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2021. ISSN 1335-1508, 2021, roč. 26, č. 12-13, s. 64-79.
  článok

  článok

 5. DEÁKOVÁ, Stanislava - BUKOVOVÁ, Sylvia. Consumer Protection in the Conditions of the Slovak Republic in Line with the Harmonization of Legislation and Consumer Rights Within the EU. In Current Problems of the Corporate Sector 2021. International Scientific Conference. Current Problems of the Corporate Sector 2021 : 18th International Scientific Conference. - Paris : Édition Diffusion Presse Sciences, 2021. ISSN 2261-2424, pp. [1-9] online. KEGA 002EU-4/2019.
  článok

  článok

 6. KISSOVÁ, Jana - DUBCOVÁ, Gabriela. Current Measures and Challenges to Strengthen Consumer Protection. In Current Problems of the Corporate Sector 2021. International Scientific Conference. Current Problems of the Corporate Sector 2021 : 18th International Scientific Conference. - Paris : Édition Diffusion Presse Sciences, 2021. ISSN 2261-2424, pp. [1-8] online. KEGA 002EU-4/2019.
  článok

  článok

 7. DZUROVÁ, Mária - KORČOKOVÁ, Marína - ČVIRIK, Marián. Spotrebiteľ na finančnom trhu. In Ekonomika cestovného ruchu a podnikanie : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Katedra služieb a cestovného ruchu OBF EU, 2021. ISSN 2453-9988, 2021, roč. 13, č. 1, s. 13-19 online.
  článok

  článok

 8. JURČOVÁ, Monika. Odstúpenie od zmluvy o zájazde cestujúcim po 14. septembri 2021. In Súkromné právo : recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2021. ISSN 1339-8652, 2021, roč. 7, č. 4, s. 145-147.
  článok

  článok

 9. ZLOCHA, Ľubomír. Súčasný a budúci stav ochrany spotrebiteľa v nekalej súťaži. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2021. ISSN 0032-6984, 2021, roč. 104, č. 5, s. 363-374.
  článok

  článok

 10. KALESNÁ, Katarína - PATAKYOVÁ, Mária. Digitálne platformy: súťažné právo verzus regulácia ex ante. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2021. ISSN 0032-6984, 2021, roč. 104, č. 1, s. 26-38.
  článok

  článok