Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 875  
Vaša otázka: Heslá = "ochrana zdravia"
 1. PIVARČI, Juraj. Pribudli zákazníci aj zamestnanci. In Obchod : marketing, retail, FMCG. - Bratislava : MAFRA, 2022. ISSN 1335-2008, 2022, roč. 27, č. 1, s. 28-31.
  článok

  článok

 2. KAPITÁN, Peter. Trendom je uberať cukor. In TaPmag : tovar & predaj. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2022. ISSN 1805-0549, 3-4, č. 64, (2022.
  článok

  článok

 3. ŠUKALOVÁ, Viera. Psychologické aspekty BOZP. In Práce a Mzdy : bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2022. ISSN 1337-060X, 2022, roč. 17, č. 8, s. 54-57.
  článok

  článok

 4. DEHGHANI, Arman - FENDEKOVÁ, Eleonora - MARKOVIČ, Peter. KPIs As an Improvement Measure of Occupational Safety and Health Managment. In Ekonomika a manažment : vedecký časopis Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Nadácia Manažér, 2022. ISSN 2454-1028, 2022, roč. 19, č. 1, s. 11-22 online.
  článok

  článok

 5. SANCIN, Vasilka et al. COVID-19 Travel Certificates: Balancing the Freedom of Movement and Protection of Public Health. In Studia Iuridica Cassoviensia. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2022. ISSN 1339-3995, 2022, roč. 10, č. 1, s. 114-132.
  článok

  článok

 6. Účetnictví a auditing v procesu světové harmonizace. Mezinárodní vědecká konference. Účetnictví a auditing v procesu světové harmonizace : sborník z mezinárodní vědecké konference, Lednice, 6.-8. září 2022. Recenzenti: David Procházka, Miloš Tumpach. 1. vydání. Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2022. [113] s. ISBN 978-80-245-2463-4.
 7. Aktuálne problémy manažmentu vo verejnom zdravotníctve : recenzovaný zborník vedeckých statí. Redakčné a zostaviteľské práce: Katarína Trajlinková, Miroslava Seňavová. 1. vydanie. České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2021. CD-ROM 163 s. ITMS 24240120033. ISBN 978-80-7556-087-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 8. PETRÁŠOVÁ, Michaela. Sme európsky unikát v absurdnostiach. In Obchod : marketing, retail, FMCG. - Bratislava : MAFRA, 2021. ISSN 1335-2008, 2021, roč. 26, č. 2, s. 10- 12.
  článok

  článok

 9. ONDRUŠOVÁ, Miroslava. Mliečna vlna zosilnela. In TaPmag : tovar & predaj. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2021. ISSN 1805-0549, 1-2, č. 57, (2021.
  článok

  článok

 10. ADAMČEK, Dušan. Usmernenie Európskej komisie pre návrat zamestnancov na pracoviská, úpravu pracovísk a ochranu zamestnancov v prostredí s vírusom SARS-CoV-2. In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2021. ISSN 1335-0897, 2021, roč. 26, č. 11, s. 101-119.
  článok

  článok