Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 481  
Vaša otázka: Heslá = "odbyt"
 1. MÁTEL, František. Recykláciu nezvýšia len limity. In Odpady : minimalizácia, zhodnocovanie, a zneškodňovanie. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2022. ISSN 1335-7808, 2022, roč. 22, č. 4, s. 6-8.
  článok

  článok

 2. ORBÁNOVÁ, Darina - VELICHOVÁ, Ľudmila. Podniková ekonomika : pre 3. ročník študijného odboru obchodná akadémia. Lektorovali: Eva Glatzová, Daniela Skladanová, Anna Neumannová, Oľga Ďuricová. 4. aktualizované a prepracované vydanie. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, 2019. [309 s.] [15,45 AH]. ISBN 978-80-10-03613-4.
 3. CIMA Managing Finance in a Digital World (Subject E1) : Study Text. Wokingham : Kaplan Publishing, 2019. 368 s. ISBN 978-1-78740-193-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
 4. MATOŠKOVÁ, Dagmar - GÁLIK, Jozef. Odbyt slovenských poľnohospodárskych komodít na domácom a zahraničnom trhu. In Ekonomika poľnohospodárstva : vedecké periodikum k otázkam agrárnej ekonomiky a politiky. - Bratislava : Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, 2019. ISSN 1335-6186, 2019, roč. 19, č. 1, s. 30-45 online.
  článok

  článok

 5. GRANČIČOVÁ, Katarína - HRUŠOVSKÁ, Dana - ŠTETKA, Peter. Odbytová stratégia : praktikum. Recenzenti: Štefan Majtán, Alena Tršťanská. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. 214 s. [15,17 AH]. ISBN 978-80-225-4560-0. [Počet ex. : 12, z toho voľných 9, prezenčne 2]
 6. PATÚŠ, Peter - MARUŠKOVÁ, Jaroslava. Manažment prevádzky penziónu. 1. vydanie. Banská Bystrica : DALI-BB, 2018. 212 s. ISBN 978-80-8141-201-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 7. Trade in Counterfeit Goods and the Italian Economy : Protecting Italy’s Intellectual Property. Paris : OECD, 2018. 105 s. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/governance/trade-in-counterfeit-goods-and-the-italian-economy_9789264302426-en> ISBN 978-92-64-30241-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. PRUŽINSKÝ, Michal. Logistics Management and Distribution. In New Trends in Process Control Management. - Ostrava : VŠB - Technical University of Ostrava, 2018. ISBN 978-80-248-4161-8, pp. 49-72 [2,13 AH].
  článok

  článok

 9. ELIAŠOVÁ, Darina et al. Obchodné podnikanie. Recenzovali: Dana Benešová, Adrián Pavlík. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. 207 s. [15,57 AH]. ISBN 978-80-225-4461-0. [Počet ex. : 12, z toho voľných 8, prezenčne 3]
 10. Možnosti stabilizácie podnikateľského prostredia na Slovensku. Vedecký seminár. Možnosti stabilizácie podnikateľského prostredia na Slovensku : zborník abstraktov z [5.] vedeckého seminára KPH : 11. - 12. máj 2017, Častá Píla. Redakčné a zostavovateľské práce: Nora Grisáková ... [et al.]. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. CD-ROM [47 s., 2,67 AH]. VEGA 1/0697/15. ISBN 978-80-225-4397-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.