Výsledky vyhľadávania

 1. TEREK, Milan. Možnosti riešenia problému neodpovedania v analýzach dát pri vyčerpávajúcom skúmaní prostredníctvom dotazníkových zisťovaní. In Slovenská štatistika a demografia : vedecký časopis. - Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2020. ISSN 1210-1095, 2020, roč. 30, č. 4, s. 28-41.
  článok

  článok

 2. STREŠŇÁKOVÁ, Anna. Calculation of Ruin Probability for Combinations of Exponential Distributions and Their Transposistions. In Fakulta hospodárskej informatiky EU. Katedra matematiky a aktuárstva. Aktuárska veda v teórii a v praxi 2020 : recenzovaný monografický zborník vedeckých prác: Reviewed Collection of Resarch Papers. - Brno : H.R.G. spol. s r.o., 2020. ISBN 978-80-88320-36-4, s. 142-148.
  článok

  článok

 3. GEŽÍK, Pavel - REIFF, Marian. Waiting Line Problem in Retail Store. In Quantitative Methods in Economics: Multiple Criteria Decision Making XX. International Scientific Conference. Quantitative Methods in Economics: Multiple Criteria Decision Making XX : Proceedings of the International Scientific Conference: 27th May - 29th May 2020, Púchov, Slovakia. - Bratislava : Letra Edu, 2020. ISBN 978-80-89962-60-0, pp. 87-94. VEGA 1/0339/20, SK-SRB-18-0009.
  článok

  článok

 4. IMBENS, Guido W. - RUBIN, Donald B. Causal Inference for Statistics, Social, and Biomedical Sciences : An Introduction. 1st Edition. New York : Cambridge University Press, 2015, 2019 dotlač. 625 s. ISBN 978-0-521-88588-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 5. MORGAN, Stephen L. - WINSHIP, Christopher. Counterfactuals and Causal Inference : Methods and Principles for Social Research. 2nd Edition. Cambridge : Cambridge University Press, 2015, 2019 dotlač. 499 s. Analytical Methods for Social Research. ISBN 978-1-107-69416-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 6. LANDERS, Richard N. A Step-by-Step Introduction to Statistics for Business. 2nd Edition. London : SAGE, 2019. 462 s. ISBN 978-1-4739-4811-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 7. KONEČNÁ, Kateřina. The Priestley-Chao Estimator of Conditional Density with Uniformly Distributed Random Design. In Statistika : statistics and economy journal. - Praha : Český statistický úřad, 2018. ISSN 0322-788X, 2018, vol. 98, no. 3, s. 283-294.
  článok

  článok

 8. PECÁKOVÁ, Iva. Statistika v terénních průzkumech. Lektorovali: Petr Hebák, Václav Čermák. 3. přepracované vydání. Praha : Professional Publishing, 2018. 254 s. ISBN 978-80-88260-10-3. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 9. WU, Colin O. - TIAN, Xin. Nonparametric Models for Longitudinal Data : with Implementation in R. Boca Raton : CRC Press, 2018. 551 s. Monographs on Statistics and Applied Probability, 159. ISBN 978-1-4665-1600-7. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 10. STINEROCK, Robert. Statistics with R : A Beginner's Guide. London : SAGE, 2018. 369 s. ISBN 978-1-4739-2490-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]