Výsledky vyhľadávania

 1. VÁLEK, Juraj. Distribútor pohonných látok, predajca pohonných látok a spotrebiteľ pohonných látok. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2018. ISSN 1335-2024, 2018, roč. 26, č. 7-8, s. 54-57.
  článok

  článok

 2. VÁLEK, Juraj. Environmental Taxes as a Tool for Environmental Protection. - Registrovaný: Web of Science. In Actual Economy: European Discourse on Global Challenges [ACE-2017]. International Conference. Advanced Science Letters. - Valencia : American Scientific Publishers. ISSN 1936-7317, 2018, vol. 24, no. 9, pp. 6347-6349. VEGA 1/0443/15.
  článok

  článok

 3. Aktualizácia k zákonom I/2017 : zákon o spotrebnej dani z tabakových výrobkov : zákon o spotrebnej dani z minerálneho oleja : zákon o účtovníctve : zákon o správnych poplatkoch. Žilina : Poradca, 2017. 224 s. Aktualizácia, I/4. ISSN 1335-6127. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 4. VESELÝ, Matúš. Chémia sa odpája od cien ropy. In Revue priemyslu : ľudia, manažment a hospodárstvo. - Bratislava : SON MEDIA, 2016. ISSN 1336-9857, 2016, roč. 10, č. 10-11, s. 34-41.
  článok

  článok

 5. VESELÝ, Matúš. Tradičná chémia sa tlačí na tanier a do áut. In Revue priemyslu : ľudia, manažment a hospodárstvo. - Bratislava : SON MEDIA, 2016. ISSN 1336-9857, 2016, roč. 10, č. 10-11, s. 42-45.
  článok

  článok

 6. VÁLEK, Juraj - KUŠNÍROVÁ, Jana. Environmentálny aspekt dane z motorových vozidiel a vybraných spotrebných daní v podmienkach Slovenskej republiky. In Nová ekonomika : vedecký časopis Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, 2014. ISSN 1336-1732, 2014, roč. 7, č. 3, s. 113-122. VEGA 1/0008/11.
  článok

  článok

 7. HUDEC, Marián. Nový život pre starý olej. In Revue priemyslu : ľudia, manažment a hospodárstvo. - Bratislava : Vydavateľstvo Revue priemyslu, 2013. ISSN 1336-9857, september 2013, roč. 7, č. 9, s. 72.
  článok

  článok

 8. NEUPAUEROVÁ, Zuzana. Novela zákona o spotrebnej dani z minerálneho oleja účinná od 1. januára 2014. In Účtovníctvo a dane profi. - Bratislava : Verlag Dashöfer, 2013. ISSN 1338-4651, 13.8.2013, [s. 1], [2,28 NS], online. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na : <http://www.uad.sk/33/novela-zakona-o-spotrebnej-dani-z-mineralneho-oleja-ucinna-od-1-januara-2014-uniqueiduchxzASYZNbaPiNpHHX2--ZRWZCIfgC3/?query=novela+z%E1kona+o+spotrebnej+dani+z+miner%E1lneho+oleja&serp=1>
  článok

  článok

 9. Strategic transport infrastructure needs to 2030. Paris : OECD, 2012. 246 s. ISBN 978-92-64-09521-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. World energy outlook 2012. Paris : OECD : IEA, 2012. 668 s. ISBN 978-92-64-18084-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]