Výsledky vyhľadávania

 1. TOKÁROVÁ, Mária. Ordoliberalizmus a odkaz jeho hodnôt pre súčasnosť. In Posolstvo Jána Pavla II. 2016 : „súčasné výzvy a trendy v...“. Medzinárodná vedecká konferencia. Posolstvo Jána Pavla II. 2016 : „súčasné výzvy a trendy v...“ : zborník z [9.] medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v dňoch 21. – 22. apríla 2016 v Poprade. - Ružomberok : VERBUM - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2016. ISBN 978-80-561-0369-2, s. 919-926 CD-ROM. VEGA 1/0001/16 50%, VEGA 1/0277/04 50%.
  článok

  článok

 2. TOKÁROVÁ, Mária. Ordoliberalizmus a jeho vplyv na implementáciu fenoménu konkurencie do predstavy o sociálne trhovom hospodárstve. In Nová ekonomika : vedecký časopis Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave = Faculty of National Economy, University of Economics in Bratislava scientific journal. - Bratislava : EKONÓM, 2009. ISSN 1336-1732, September 2009, roč. 2, č. 3, s. 100-109. VEGA 1/0605/08.
  článok

  článok

 3. FUCHS, Kamil - LISÝ, Ján. Dějiny ekonomického myšlení : od antického myšlení do marginalistické revoluce v ekonomii [elektronický zdroj]. Brno : Ekonomicko - správní fakulta MU, 2008. [111 s.]. Dostupné na : <http://is.muni.cz/do/1499/el/estud/esf/js08/dejiny/web/index.html> ISSN 978-80-21044-79-1.
 4. KLUSOŇ, Václav. Úvahy post-transformační. Praha : Univerzita Karlova v Praze. Nakladatelství Karolinum, 2007. 332 s. ISBN 978-80-246-1430-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 5. HOLMAN, Robert. Dějiny ekonomického myšlení. 3. vyd. Praha : C.H. Beck, 2005. xxv, 539 s. Beckovy ekonomické učebnice. ISBN 80-7179-380-9. [Počet ex. : 4, z toho voľných 3, prezenčne 1]
 6. TOKÁROVÁ, Mária. Vývoj teórií konkurencie, súťaživosti a protimonopolnej politiky. In Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2004. ISSN 0032-3233, 2004, roč. 52, č. 3, s. 389-409.
  článok

  článok

 7. KRABEC, Tomáš. Ordoliberalizmus a sociální tržní hospodářství. In Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. - Praha : Vysoká škola ekonomická. ISSN 0032-3233, 2003, roč. 51, č. 6, s. 881-899.
  článok

  článok

 8. HOLMAN, Robert. Dějiny ekonomického myšlení. 2. vyd. Praha : C.H. BECK, 2001. 541 s. Beckovy ekonomické učebnice. ISBN 80-7179-631-X. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
 9. HOLMAN, Robert. Dějiny ekonomického myšlení. Praha : C.H. Beck, 1999. 541 s. Beckovy ekonomické učebnice. ISBN 80-7179-238-1. [Počet ex. : 2, z toho voľných 2, prezenčne 0]
 10. KLUSOŇ, Václav. Ordo-liberalizmus a hospodářská politika. In Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. ISSN 0032-3233, 1998, roč. 46, č. 3, s. 427-445.
  kniha

  kniha