Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 213  
Vaša otázka: Heslá = "organizácie nevládne"
 1. BURGER, Ivan. Napĺňate svoj účel? : neviditeľný život združení a asociácií. In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava ; Bratislava : IBIS partner : Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, 2015. ISSN 1335-1729, 4/2015, roč. 20, zoš. 79, s. 28-31.
  článok

  článok

 2. VLČKO, Ján. IFRS for SMEs and NGOs – Burden or Advantage. In EDAMBA 2022. International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. EDAMBA 2022 : International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. ISBN 978-80-225-5042-0, pp. 519-529. VEGA 1/0121/21.
  článok

  článok

 3. MAGUROVÁ, Zuzana - MAGUROVÁ, Hana. Zákon o registri mimovládnych neziskových organizácií : komentár. Recenzenti: Jana Šimonová, Matej Horvat, Ľubomír Zlocha. 1. vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2022. 97 s. [4 AH]. APVV-19-0090. ISBN 978-80-571-0490-2.
 4. PEJCAL, Jakub - HRŮZOVÁ, Lucia. Funding a Selected Group of Czech NGOs from Public Resources. In Scientia et Societas : recenzovaný spoločenskovědní časopis. - Praha : Newton College, 2021. ISSN 1801-7118, 2021, roč. 17, č. 3, s. 105-117.
  článok

  článok

 5. BELIČKOVÁ, Kornélia. Sociálna ekonomika versus organizácie tretieho sektora. In Finančné trhy : vedecký časopis = Scientific Journal. - Bratislava : Derivát, 2021. ISSN 1336-5711, 2021, roč. 18., č. 2, s. [1-7] online. VEGA 1/0851/21.
  článok

  článok

 6. SLADKAYOVÁ, Michaela - KREJČÍKOVÁ, Katarína. Využívanie sociálnych sietí vybranými mimovládnymi organizáciami v Slovenskej republike. In Trendy v podnikání : vědecký časopis Fakulty ekonomické Západočeské univerzity v Plzni. - Plzeň : Vydavatelství ZČU v Plzni, 2019. ISSN 1805-0603, 2019, č. 3, s. 41-45.
  článok

  článok

 7. Restart: Dospělým ze dne na den. In Moderní řízení. - Praha : Economia, 2019. ISSN 0026-8720, 2019, roč. 54, č. 10, s. 32-35.
  článok

  článok

 8. BILENÁ, Eva - PEJCAL, Jakub. Táhnout za jeden provaz: projektové partnerství v nestátním neziskovém sektoru. In Scientia et societas : časopis pro spoločenské vědy a management. - Praha : Newton College, 2019. ISSN 1801-7118, 2019, roč. 15, č. 3, s. 3-18.
  článok

  článok

 9. Kultúrna inteligencia ako dôležitý predpoklad konkurencieschopnosti Slovenska v globálnom prostredí : zborník vedeckých štúdií III z projektu VEGA 1/0934/16. 1. vydanie. Banská Bystrica : Belianum, 2018. CD-ROM 132 s. ISBN 978-80-557-1488-2. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 10. Rozvojová spolupráca : bulletin platformy mimovládnych rozvojových organizácií. Bratislava : Platforma mimovládnych rozvojových organizácií. neuvádza sa
  časopis

  časopis


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.