Výsledky vyhľadávania

 1. BURGER, Ivan. Napĺňate svoj účel? : neviditeľný život združení a asociácií. In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava ; Bratislava : IBIS partner : Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, 2015. ISSN 1335-1729, 4/2015, roč. 20, zoš. 79, s. 28-31.
  článok

  článok

 2. JEBAVÁ, Jaroslava. Působení nevládních organizací v OSN prizmatem mikroekonomie. In Scientia et societas : časopis pro spoločenské vědy a management. - Praha : Newton College, 2017. ISSN 1801-7118, 2017, roč. 13, č. 1, s. 108-127.
  článok

  článok

 3. Rozvojová spolupráca : bulletin platformy mimovládnych rozvojových organizácií. Bratislava : Platforma mimovládnych rozvojových organizácií. neuvádza sa
  časopis

  časopis

 4. JEBAVÁ, Jaroslava. Faktory zapojování nevládních organizací do OSN. In Medzinárodné vzťahy : interdisciplinárny vedecký časopis. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov EU, 2017. ISSN 1336-1562, 2017, roč. 15, č. 2, s. 121-153.
  článok

  článok

 5. ADAMEK, Gabriel - WALLNER, Jozef. Effective management of non-conventional business units. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2017. Medzinárodná vedecká konferencia. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2017 : [recenzovaný] zborník vedeckých prác : medzinárodná vedecká konferencia, Handlová - Ráztočno, Slovensko, 17.-18.5.2017. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4422-1, s. 21-27 CD-ROM.
  článok

  článok

 6. TARČA, Alexander - BOSÁK, Martin - DUGAS, Jaroslav. Management and volunteering in organizations. In Economic development of region with an impact on quality of life. the scientific-technical conference. Economic development of region with an impact on quality of life : proceedings of the scientific-technical conference, 20.4.2016, Užhorod. - Ukrajina : Lira print, 2016. ISBN 978-617-596-232-9, s. 61-67. VEGA 1/0562/14.
  článok

  článok

 7. GREŠŠ, Martin. Vznik a vývoj novodobých medzinárodných organizácií do prvej svetovej vojny. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2016 : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4281-4, s. 150-156 CD-ROM.
  článok

  článok

 8. GESSECK, Richard H. - GRAMLING, Lawrence. U.S. master GAAP guide 2016. Chicago : Wolters Kluwer, 2016. S.1001-9104. ISBN 978-0-8080-4221-1. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 9. BOLEČEKOVÁ, Martina. Aktivity slovenských mimovládnych organizácií v prospech utečencov a imigrantov počas európskej migračnej krízy. In Současná Evropa. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze - Nakladatelství Oeconomica, 2016. ISSN 1804-1280, 2016, roč. 21, č. 2, s. 38-51.
  článok

  článok

 10. BOBÁŇ, Václav. 1% superboháčov vlastní viac majetku ako 99% ľudstva. In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2016. ISSN 1339-2433, 2016, roč. 8, č. 1-2, s. 66.
  článok

  článok