Výsledky vyhľadávania

 1. KAŠŤÁKOVÁ, Elena - RUŽEKOVÁ, Viera. Medzinárodné obchodné operácie. Recenzenti: Peter Knapik, Ľuboš Pavelka. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. 200 s. [12,97 AH]. VEGA 1/0546/17, VEGA 1/0897/17. ISBN 978-80-225-4611-9. [Počet ex. : 12, z toho voľných 0, prezenčne 3, dĺžka fronty rezervácií 3]
 2. KOUKAL, Pavel. Compliance posuzování obchodních transakcí a smluv. In Antitrust : časopis pro právo hospodářské soutěže a související oblasti. - Praha : Sdružení KAIROS, 2018. ISSN 1804-1183, 2018, č. 4, s. 105-107.
  článok

  článok

 3. DRIENIKOVÁ, Kristína. The European Union and Russia economic and trade relations following Russia`s accession to the WTO. In Upravlenije ekonomikoj v strategii razvitija Rosii. Meždunarodnyj upravlenčeskij forum. Upravlenije ekonomikoj v strategii razvitija Rosii : materialy Meždunarodnogo upravlenčeskogo foruma, 27.-28.11.2014, Moskva. - Moskva : Gosudarstvennyj universitet upravlenija, 2014. ISBN 978-5-215-02670-0, s. 291-294. VEGA 1/0391/13.
  článok

  článok

 4. DZUROVÁ, Mária. [Manažment obchodných organizácií]. In Studia commercialia Bratislavensia : scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2013. ISSN 1337-7493, 2013, roč. 6, č. 21, s. 160-161. Recenzia na: Manažment obchodných organizácií / Viera Čihovská, Monika Matušovičová, Eva Hvizdová. 1. vyd. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. - ISBN 978-80-225-3473-4.
  článok

  článok

 5. RODRIK, Dani. The globalization paradox : why global markets, states, and democracy can't coexist. New York : Oxford University Press, 2012. 346 s. ISBN 978-0-19-965252-5. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 6. PAŠKRTOVÁ, Lucia. Fair trade. In Manažment v teórii a praxi : zborník príspevkov z vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov : 6. 12. 2012, Bratislava. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2012. ISBN 978-80-223-3351-1, s. 264-277.
  článok

  článok

 7. ČIHOVSKÁ, Viera - MATUŠOVIČOVÁ, Monika - HVIZDOVÁ, Eva. Manažment obchodných organizácií. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. 302 s. [16,796 AH]. ISBN 978-80-225-3473-4. [Počet ex. : 52, z toho voľných 45, prezenčne 4]
 8. KRISTOVÁ, Ľudmila - KOŠÚTOVÁ, Tatiana - KOLLÁR, Vojtech. Technické prekážky obchodu : voľný pohyb tovaru. Recenzenti: Peter Brokeš, Miloslav Rosenberg. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. 273 s. [19,732 AH]. ISBN 978-80-225-3479-6. [Počet ex. : 12, z toho voľných 1, prezenčne 4]
 9. ŠČEPÁN, Michal. Spolupráca Svetovej obchodnej organizácie s ostatnými medzinárodnými organizáciami. In Medzinárodné vzťahy 2011 : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov z 12. medzinárodnej vedeckej konferencie : zámok Smolenice 1. - 2. december 2011. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3357-7, s. 1086-1097.
  článok

  článok

 10. VALACHOVIČOVÁ, Veronika. Aktualizované obchodné podmienky - INCOTERMS 2010. In Eurobiznis : mesačník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : Versa Media, 2011. ISSN 1336-393X, 2011, roč. 11, č. 3, s. 42-45.
  článok

  článok