Výsledky vyhľadávania

 1. DRIENIKOVÁ, Kristína. The European Union and Russia economic and trade relations following Russia`s accession to the WTO. In Upravlenije ekonomikoj v strategii razvitija Rosii. Meždunarodnyj upravlenčeskij forum. Upravlenije ekonomikoj v strategii razvitija Rosii : materialy Meždunarodnogo upravlenčeskogo foruma, 27.-28.11.2014, Moskva. - Moskva : Gosudarstvennyj universitet upravlenija, 2014. ISBN 978-5-215-02670-0, s. 291-294. VEGA 1/0391/13.
  článok

  článok


 2. DZUROVÁ, Mária. [Manažment obchodných organizácií]. In Studia commercialia Bratislavensia : scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2013. ISSN 1337-7493, 2013, roč. 6, č. 21, s. 160-161. Recenzia na: Manažment obchodných organizácií / Viera Čihovská, Monika Matušovičová, Eva Hvizdová. 1. vyd. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. - ISBN 978-80-225-3473-4.
  článok

  článok


 3. RODRIK, Dani. The globalization paradox : why global markets, states, and democracy can't coexist. New York : Oxford University Press, 2012. 346 s. ISBN 978-0-19-965252-5. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]

 4. ČIHOVSKÁ, Viera - MATUŠOVIČOVÁ, Monika - HVIZDOVÁ, Eva. Manažment obchodných organizácií. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. 302 s. [16,796 AH]. ISBN 978-80-225-3473-4. [Počet ex. : 52, z toho voľných 48, prezenčne 4]

 5. PAŠKRTOVÁ, Lucia. Fair trade. In Manažment v teórii a praxi : zborník príspevkov z vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov : 6. 12. 2012, Bratislava [elektronický zdroj]. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2012. ISBN 978-80-223-3351-1, s. 264-277.
  článok

  článok


 6. KRISTOVÁ, Ľudmila - KOŠÚTOVÁ, Tatiana - KOLLÁR, Vojtech. Technické prekážky obchodu : voľný pohyb tovaru. Recenzenti: Peter Brokeš, Miloslav Rosenberg. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. 273 s. [19,732 AH]. ISBN 978-80-225-3479-6. [Počet ex. : 12, z toho voľných 8, prezenčne 4]

 7. DOROCHOV, Denis. Ciele a úlohy Ruskej federácie pri vstupe do Svetovej obchodnej organizácie. In Medzinárodné vzťahy 2010 : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov z 11. medzinárodnej vedeckej konferencie : zámok Smolenice 2. - 3. december 2010 [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3172-6, s. 150-157.
  článok

  článok


 8. ŠČEPÁN, Michal. Spolupráca Svetovej obchodnej organizácie s ostatnými medzinárodnými organizáciami. In Medzinárodné vzťahy 2011 : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov z 12. medzinárodnej vedeckej konferencie : zámok Smolenice 1. - 2. december 2011. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3357-7, s. 1086-1097.
  článok

  článok


 9. VALACHOVIČOVÁ, Veronika. Aktualizované obchodné podmienky - INCOTERMS 2010. In Eurobiznis : mesačník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : Versa Media, 2011. ISSN 1336-393X, 2011, roč. 11, č. 3, s. 42-45.
  článok

  článok


 10. GAVAĽOVÁ, Viera. Medzinárodné ekonomické organizácie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2006, 2010 dotlač. 143 s. ISBN 80-225-2246-5. [Počet ex. : 7, z toho voľných 2, prezenčne 2]