Výsledky vyhľadávania

 1. HUDÁKOVÁ, Anna - BURGER, Ivan. HR Gold 2010: dvanásty ročník súťaže. In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava ; Bratislava : IBIS partner : Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, 2010. ISSN 1335-1729, 4/2010, roč. 15, zoš. 59, s. 2- 6.
  článok

  článok

 2. FURTNER, Reinhard. Analysis of Money Attitudes Based on an Examination of the Main Influencing Factors (Personality Traits, Biographical Variables) in Selected European Countries : dizertačná práca. Školiteľ: Eva Jančíková. Bratislava, 2022. 173 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 3. ŠRAMKOVÁ, Marianna. Sebapoznávanie a poznávanie druhých - základná zručnosť manažéra. 1. vydanie. Banská Bystrica : BELIANUM, 2022. 63 s. ISBN 978-80-557-1946-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 4. ULIČNÁ, Martina. Farebný komponent v pomenovaniach venovaných charakteru človeka. In Cudzie jazyky v premenách času XII. Cudzie jazyky v premenách času XII : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie = Reviewed Conference Proceedings from an International Scientific Conference. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022. ISBN 978-80-225-4936-3, s. 58-67 online. VEGA 1/0107/18.
  článok

  článok

 5. ETKIND, Alexander. Alexey Navalny: A Hero of The New Time. In New Perspectives : Interdisciplinary Journal of Central & East European Politics and International Relations. - London : Sage Publishing, 2022. ISSN 2336-825X, 2022, vol. 30, no. 1, pp. 19-26.
  článok

  článok

 6. VEZJAK, Suzana. Pragmatische Perspektiven auf die Identitätskonstruktion im Web. In Einblicke in die angewandte Linguistik Forschungsparadigmen und Anwendungsbereiche. - Brno : Tribun EU, 2021. ISBN 978-80-263-1655-8, s. 116-139 online.
  článok

  článok

 7. KOTÁNYI 1881 oslavuje 140 rokov. In Hotelier : direct-mailový časopis pre majiteľov a riaditeľov hotelov, penziónov a reštaurácií. - Žilina : Direct press, 2021. ISSN 1337-0545, 2021, roč. 15, č. jeseň, s. 64-67.
  článok

  článok

 8. GÚČIK, Marián. Sedemdesiate výročie Svetovej asociácie vedeckých expertov cestovného ruchu. In Ekonomická revue cestovného ruchu : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB, 2021. ISSN 0139-8660, 2021, roč. 54, č. 3, s. 177-180.
  článok

  článok

 9. MÁTEL, Andrej. Štefan Strieženec, Pioneer of Modern Slovak Social Work. In Sociální práce : recenzovaný odborný časopis. - Brno ; Ostrava : Asociace vzdělavatelů v sociální práci : Evropský výzkumný institut sociální práce OU, 2021. ISSN 1213-6204, 2021, roč. 21, č. 4, s. 118-131.
  článok

  článok

 10. GBÚROVÁ, Marcela. Michal Miloslav Hodža: His National-Emancipation. In Studia Politica Slovaca : časopis pre politické vedy, najnovšie politické dejiny a medziárodné vzťahy. - Bratislava : Ústav politických vied SAV, 2021. ISSN 1337-8163, 2021, roč. 14, č. 1, s. 49-66.
  článok

  článok