Výsledky vyhľadávania

 1. KUŠNÍROVÁ, Jana. Dopady zdaňovania právnických osôb na štátny rozpočet a podnikateľské prostredie v Slovenskej republike : habilitačná prednáška : odbor habilitačného a inauguračného konania: Financie, bankovníctvo a investovanie. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 83 s. Habilitačné a inauguračné prednášky. ISBN 978-80-225-4848-9. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 2. BIELENÁ, Jana. Výhody mikrodaňovníka v roku 2021. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2022. ISSN 1335-1583, 2022, roč. 27, č. 1, s. 210-221.
  článok

  článok

 3. KAŠIAR, Ján. Občianske združenia. In Práce a Mzdy : bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2022. ISSN 1337-060X, 2022, roč. 17, č. 1, s. 64-65.
  článok

  článok

 4. KEVULA, Jozef. Podnikanie z pohľadu živnostenského zákona. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2022. ISSN 1335-1583, 2022, roč. 27, č. 2, s. 127-256.
  článok

  článok

 5. TRIZULIAK, Tibor. Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb : ZÁKON č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb s komentárom. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2022. ISSN 1335-1583, 2022, roč. 27, č. 2, s. 8-126.
  článok

  článok

 6. GÁŠPÁROVÁ, Eva. Zmena právnej formy podnikania z hľadiska daní a účtovníctva. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2022. ISSN 1335-7034, 2022, roč. 27, č. 3, s. 50-62.
  článok

  článok

 7. MEZEIOVÁ, Viera - HORNIAČEK, Peter. Zmeny v oblasti dane z príjmov fyzických a právnických osôb prijaté v roku 2021. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2022. ISSN 1335-7034, 2022, roč. 27, č. 1, s. 2-17.
  článok

  článok

 8. JAKUBOVIE, Sidónia. Preddavky na daň z príjmov PO. In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2022. ISSN 1335-0897, 2022, roč. 27, č. 4, s. 13-44.
  článok

  článok

 9. BRNOVÁ, Miroslava - VIDOVÁ, Michaela. Zákon o dani z príjmov : ZÁKON č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov s komentárom. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2022. ISSN 1335-1583, 2022, roč. 27, č. 9-10, s. 3-496.
  článok

  článok

 10. PETRÍKOVÁ, Lucia. Základné sociálne práva a slobody v pracovnom práve. In Práce a Mzdy : bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2022. ISSN 1337-060X, 2022, roč. 17, č. 4-5, s. 32-33.
  článok

  článok