Výsledky vyhľadávania

 1. PETKOVÁ, Zuzana. V Česku stíhajú stovky firiem, na Slovensku sa polícia neponáhľa. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2017. ISSN 1335-0684, 27. apríla 2017, roč. 27, č. 17.
  článok

  článok


 2. PRIEVOZNÍKOVÁ, Karin - OLEXOVÁ, Cecília. Právne aspekty vyhýbania sa daňovej povinnosti. In Dny práva 2016. mezinárodní konference. Dny práva 2016 : 10. ročník mezinárodní konference, 10.-11. listopadu 2016 v Brně [elektronický zdroj]. - Brno : Masarykova univerzita, 2017. ISBN 978-80-210-8553-4, s. 229-238 online. VEGA 1/0375/15.
  článok

  článok


 3. KUŠNÍROVÁ, Jana - VÁLEK, Juraj. Daňová sadzba ako indikátor rastu výnosu korporátnej dane v Slovenskej republike. In Finančné trhy : vedecký časopis = scientific journal [elektronický zdroj]. - Bratislava : Derivát, 2017. ISSN 1336-5711, 2017, roč. 14, č. 1, s. 1-14 online. VEGA 1/0443/15.
  článok

  článok


 4. BYSTRICKÁ, Katarína. Elektronické upomínacie a exekučné konanie. In Goodwill : magazín o ekonomike, biznise a spoločnosti. - Bratislava : Goodwill, 2017. ISSN 1337-9798, 2017, roč. 9, č. September-október, s. 64-65.
  článok

  článok


 5. RABATINOVÁ, Marcela. Osoby povinné platiť daň z pridanej hodnoty v SR v roku 2017. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. ISSN 1335-7034, 2017, roč. 22, č. 9, s. 10-18.
  článok

  článok


 6. BERKOVÁ, Andrea. Inšpekcia práce s komentárom. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2016. ISSN 1335-1583, 2017, roč. 22, č. 3, s. 4-91.
  článok

  článok


 7. VANKOVÁ, Lucia. Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2016. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. ISSN 1335-7034, 2017, roč. 22, č. 2, s. 2-25.
  článok

  článok


 8. JARINKOVIČOVÁ, Valéria - DROZD, Marián - SEKEROVÁ, Ľubica. Daňové priznania k dani z príjmov za rok 2016 : praktická príručka pre účtovníkov : fyzické osoby : právnické osoby : subjekty verejnej správy a územnej samosprávy : rozpočtové a príspevkové organizácie. Žilina : Poradca podnikateľa, 2017. 284 s. ISBN 978-80-8186-004-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]

 9. BALCO, Tomáš - CHOMA, Andrej. Aplikácia pravidiel transferového oceňovania pre obce a ich závislé subjekty. In Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi : mesačník plný informácií z oblasti účtovníctva, daní, práva a miezd pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. ISSN 1337-0197, 2017, roč. 12, č. 3, s. 5-8.
  článok

  článok


 10. MINTÁL, Ján. Dividendy v roku 2017. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2017. ISSN 1337-060X, 2017, roč. 12, č. 7-8, s. 3-6.
  článok

  článok