Výsledky vyhľadávania

 1. Insourcing-náhrada za outsourcing? In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava : IBIS partner, 2007. ISSN 1335-1729, 3/2007, roč. 12, zoš. 46, s. 15-16.
  článok

  článok


 2. KUBIČKOVÁ, Viera - ČUKANOVÁ, Miroslava. Kvalitatívna analýza outsourcingu obchodno-podnikateľských služieb v Slovenskej republike. In Ekonomika cestovného ruchu a podnikanie : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave [elektronický zdroj]. - Bratislava : Katedra služieb a cestovného ruchu OBF EU, 2018. ISSN 1337-9313, 2018, roč. 10, č. 1, s. 26-39.
  článok

  článok


 3. MELUCHOVÁ, Jitka - MATEÁŠOVÁ, Martina - ONDRUŠOVÁ, Lucia. Outsourcing Corporate Economic Activities and Its Impact on Business Ethics. In Strategic Management and Decision Support Systems in Strategic Management : Theme : Digital Business Transformation. International Scientific Conference. Strategic Management and Decision Support Systems in Strategic Management : Proceedings : Theme : Digital Business Transformation : 23rd International Scientific Conference : Subotica, [Serbia], 26th-27th April, 2018 [elektronický zdroj]. - Subotica : Faculty of Economics in Subotica University of Novi Sad, 2018. ISBN 978-86-7233-372-5, p. 518-525 CD-ROM. KEGA 026EU-4/2016.
  článok

  článok


 4. OLEXOVÁ, Cecília. Recent Trends in Human Resource management. In New Trends in Process Control Management. - Ostrava : VŠB - Technical University of Ostrava, 2018. ISBN 978-80-248-4161-8, pp. 29-48 [1,51 AH]. APVV 16-0160.
  článok

  článok


 5. VALACHOVIČOVÁ, Viktória. Decentralizácia výroby je výzvou pre logistiku. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2017. ISSN 1335-0684, 8. júna 2017, roč. 27, č. 23, s. 51-53.
  článok

  článok


 6. BEJTKOVSKÝ, Jiří. Řízení lidských zdrojů u vybraných poskytovatelů zdravotních služeb v České republice v kontextu současných moderních personálních trendů. In Acta academica karviniensia : vědecký recenzovaný časopis. - Karviná : Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta, 2017. ISSN 1212-415X, 2017, roč. 17, č. 4, s. 5-18.
  článok

  článok


 7. TARČA, Alexander - BLAŠČÁK, Pavel. Trends in outsourcing IT. In Trends in application of statistical methods for quality improvement VII. (2017). International scientific conference. Trends in application of statistical methods for quality improvement VII. (2017) : reviewed proceedings of posts and abstracts from an 7. international scientific conference : 3.3.2017, Sosnowiec, Poland [elektronický zdroj]. - Košice : Katedra kvantitatívnych metód PHF EU : Katedra informačnej a jazykovej komunikácie PHF EU, 2017. ISBN 978-83-65682-60-4, s. 159 CD-ROM.
  článok

  článok


 8. Spletité cesty logistiky v obří korporaci. In Logistika. - Praha : Economia, 2017. ISSN 1211-0957, 2017, roč. 23, č. 10, s. 10-13.
  článok

  článok


 9. BREZOVSKÝ, Jozef. Pooling nie alebo ano? In Systémy logistiky. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2017. ISSN [nemá], september-október 2017, roč. 13, č. 68, s. 22-23.
  článok

  článok


 10. SKORKOVÁ, Zuzana - TARIŠKOVÁ, Natália. Centrá podnikových služieb na Slovensku a ich súčasné výzvy. In Manažment podnikania a vecí verejných : vedecko-odborný časopis [elektronický zdroj]. - Bratislava : Slovenská akadémia manažmentu, 2017. ISSN 2453-8167, 2017, roč. 12, č. 5, s. 1-8 online.
  článok

  článok