Výsledky vyhľadávania

 1. Insourcing-náhrada za outsourcing? In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava : IBIS partner, 2007. ISSN 1335-1729, 3/2007, roč. 12, zoš. 46, s. 15-16.
  článok

  článok


 2. VALACHOVIČOVÁ, Viktória. Decentralizácia výroby je výzvou pre logistiku. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2017. ISSN 1335-0684, 8. júna 2017, roč. 27, č. 23, s. 51-53.
  článok

  článok


 3. STRACOVÁ, Erika - KALIŠ, Richard. Input-Output analysis of deindustrialization and outsourcing. In Department of Economic Policy Working Paper Series [elektronický zdroj]. - Bratislava : University of Economics in Bratislava, Department of Economic Policy, 2017. ISSN 1339-0430, 2017, no. 11, pp. 2-12 online. I-17-104-00.
  článok

  článok


 4. TARČA, Alexander - BLAŠČÁK, Pavel. Trends in outsourcing IT. In Trends in application of statistical methods for quality improvement VII. (2017). International scientific conference. Trends in application of statistical methods for quality improvement VII. (2017) : reviewed proceedings of posts and abstracts from an 7. international scientific conference : 3.3.2017, Sosnowiec, Poland [elektronický zdroj]. - Košice : Katedra kvantitatívnych metód PHF EU : Katedra informačnej a jazykovej komunikácie PHF EU, 2017. ISBN 978-83-65682-60-4, s. 159 CD-ROM.
  článok

  článok


 5. Spletité cesty logistiky v obří korporaci. In Logistika. - Praha : Economia, 2017. ISSN 1211-0957, 2017, roč. 23, č. 10, s. 10-13.
  článok

  článok


 6. BREZOVSKÝ, Jozef. Pooling nie alebo ano? In Systémy logistiky. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2017. ISSN [nemá], september-október 2017, roč. 13, č. 68, s. 22-23.
  článok

  článok


 7. JANKELOVÁ, Nadežda. Innovative approaches in human resources management and their influence upon competitiveness and succes of small and medium enterprises in Slovak Republic in conditions of global economics. In Inovatívne prístupy v manažmente a ich vplyv na konkurencieschopnosť a úspešnosť podnikov v podmienkach globalizujúcej sa ekonomiky [elektronický zdroj]. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2017. ISBN 978-80-7556-025-4, s. 5-14 CD-ROM. VEGA 1/0109/17.
  článok

  článok


 8. SKORKOVÁ, Zuzana - TARIŠKOVÁ, Natália. Centrá podnikových služieb na Slovensku a ich súčasné výzvy. In Manažment podnikania a vecí verejných : vedecko-odborný časopis [elektronický zdroj]. - Bratislava : Slovenská akadémia manažmentu, 2017. ISSN 2453-8167, 2017, roč. 12, č. 5, s. 1-8 online.
  článok

  článok


 9. MELUCHOVÁ, Jitka - MATEÁŠOVÁ, Martina. Trends in the outsourcing of financial services. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2017. ISSN 0323-262X, 2017, roč. 46, č. 1, s. 45-59. KEGA 026EU-4/2016.
  článok

  článok


 10. BEJTKOVSKÝ, Jiří. Řízení lidských zdrojů u vybraných poskytovatelů zdravotních služeb v České republice v kontextu současných moderních personálních trendů. In Acta academica karviniensia : vědecký recenzovaný časopis. - Karviná : Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta, 2017. ISSN 1212-415X, 2017, roč. 17, č. 4, s. 5-18.
  článok

  článok