Výsledky vyhľadávania

 1. MOSER, Philippe. Linguistic Landscape als Spiegelbild von Sprachpolitik und Sprachdemografie? : Untersuchungen zu Freiburg, Murten, Biel, Aosta, Luxemburg und Aarau. Tübingen : Narr Francke Attempto Verlag, 2020. 366 s. Tübinger Beiträge zur Linguistik TBL. ISBN 978-3-8233-8363-5. ISSN 0564-7959. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 0]
 2. ADAMCOVÁ, Lívia. Text, Textkompetenz, Textgestaltung. In Cudzie jazyky v premenách času IX. Medzinárodná vedecká konferencia. Cudzie jazyky v premenách času IX : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, 9. november 2018, (Bratislava, Slovensko). - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4614-0, s. 130-138 CD-ROM.
  článok

  článok

 3. ADAMCOVÁ, Lívia. Konrad Duden und die deutsche Rechtschreibung. In Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium XXIV : nekonferenčný zborník vedeckých prác a vedeckých štúdií. - Bratislava : Z-F LINGUA Bratislava, 2014. ISBN 978-80-89328-96-3, s. 6-10 CD-ROM.
  článok

  článok

 4. SZTUKOVÁ, Mária. Posilnenie znalosti cudzieho jazyka korešpondenciou. In Fórum cudzích jazykov : časopis pre jazykovú komunikáciu a výučbu jazykov. - Sládkovičovo : Ústav jazykov a odbornej komunikácie, Vysoká škola Visegrádu v Sládkovičove, 2012. ISSN 1337-9321, 2012, roč. 4, č. 1, s. 61-69.
  článok

  článok

 5. KULÁKOVÁ, Mária. Didaktika administratívy a korešpondencie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. 125 s. [7,153 AH]. ISBN 978-80-225-3138-2. [Počet ex. : 11, z toho voľných 7, prezenčne 4]
 6. SEHNAL, Roman. Un breve quadro paragonale sulle possibilita morfologiche di esprimere connotazione affettiva in italiano e in lingue slave. In Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium V. : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Z-F LINGUA, 2010. ISBN 978-80-89328-42-0, s. 77- 89.
  článok

  článok

 7. SCHOLTZ, Ján. Grafológia v personalistike. In Verejná správa : školy, úrady, obce, kultúra, zdravotníctvo, rozpočtové, príspevkové, neziskové organizácie. - Žilina : Poradca, 2008. ISSN 1337-0448, 2008, roč. 3, č. 11, s. 44-47.
  článok

  článok

 8. SCHOLTZ, Ján. Grafológia v personalistike. In Verejná správa : školy, úrady, obce, kultúra, zdravotníctvo, rozpočtové, príspevkové, neziskové organizácie. - Žilina : Poradca, 2008. ISSN 1337-0448, 2008, roč. 3, č. 12-13, s. 86-90.
  článok

  článok

 9. FROTSCHER, Sven. 5000 znaků a symbolů světa : podrobný výklad s barevnými ilustracemi. Ilustrovali: Birgit a Sven Frotscherovi. Praha : GRADA Publishing, 2008. 259 s. ISBN 978-80-247-2230-6. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 10. SCHOLTZ, Ján. Grafológia v personalistike. In Verejná správa : školy, úrady, obce, kultúra, zdravotníctvo, rozpočtové, príspevkové, neziskové organizácie. - Žilina : Poradca, 2008. ISSN 1337-0448, 2008, roč. 3, č. 6, s. 44-48.
  článok

  článok