Výsledky vyhľadávania

 1. The international role of the euro : interim report : june 2016 [elektronický zdroj]. Frankfurt am Main : European Central Bank, 2016. online [28 s.]. Dostupné na : <http://dx.doi.org/10.2866/321159> ISBN 978-92-899-2414-6. ISSN 1725-6593.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 2. SORBY, Karol R. Príčiny znárodnenia spoločnosti Suezského prieplavu. In Medzinárodné vzťahy : vedecký časopis pre medzinárodné politické, ekonomické, kultúrne a právne vzťahy. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov EU, 2016. ISSN 1336-1562, 2016, roč. 14, č. 2, s. 204-221. VEGA 2/0107/15.
  článok

  článok


 3. IMF financial operations 2015. Washington, D.C. : International Monetary Fund, 2015. 169 s. ISBN 978-1-51354-989-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 4. KOVÁČOVÁ, Jana. Actual issues of financial resources of the International Monetary Fund. - Registrovaný: Web of Science. In EDAMBA 2015 : the era of science diplomacy: implications for economics, business, management and related disciplines. International scientific conference. EDAMBA 2015 : conference proceedings : international scientific conference for doctoral students and post-doctoral scholars : the era of science diplomacy: implications for economics, business, management and related disciplines : University of Economics in Bratislava, Slovak Republic, 21 - 23 october 2015. - Bratislava : Publishing House EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4200-5, s. 494-502 CD-ROM. VEGA 1/0326/15.
  článok

  článok


 5. OECD sovereign borrowing outlook 2014. Paris : OECD, 2014. 131 s. ISBN 978-92-64-20416-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 6. GYÁRFÁŠOVÁ, Oľga. Slovak public and european integration: auditing the first decade. In International issues & Slovak foreign policy affairs. - Bratislava : Research Centre of the Slovak Foreign Policy Association, 2014. ISSN 1337-5482, 2014, vol. 23, č. 1-2, pp. 71-89.
  článok

  článok


 7. SZÁSZOVÁ, Simona. Implikácia dlhovej krízy krajín PIIGS pre budúcnosť eurozóny. In MEKON : the CD of participant's reviewed papers from 14th International conference MEKON 2012; february 1 - 2, 2012 Ostrava [elektronický zdroj]. - Ostrava : Faculty of Economics VŠB - Technical university of Ostrava, 2012. ISBN 978-80-248-2552-6, s. [1-8].
  článok

  článok


 8. BIKÁR, Miloš. Dlhová kríza v eurozóne. In Výsledky riešenia končiacich grantových úloh VEGA 1/0261/10, 1/0872/09, 1/0384/10, 1/0415/10 : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3330-0, s. 90-94. VEGA 1/0415/10.
  článok

  článok


 9. ŽIDÓ, Marián. EFSF - the tool of the European Union against economic crisis. In Finance and the performance of firms in science, education and practice : proceedings of the 5th international scientific conference : april 28, 2011 Zlín, Czech Republic. - Zlín : Tomas Bata University in Zlín, 2011. ISBN 978-80-7454-020-2, s. 659-666. VEGA MŠ 1/0657/10.
  článok

  článok


 10. PYTEĽOVÁ, Klaudia. Právne podmienky poskytovania pôžičiek jednotlivými organizáciami Skupiny Svetovej banky. In Medzinárodné vzťahy 2011 : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov z 12. medzinárodnej vedeckej konferencie : zámok Smolenice 1. - 2. december 2011. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3357-7, s. 884-891. VEGA 1/0696/10.
  článok

  článok