Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 764  
Vaša otázka: Heslá = "pôžičky"
 1. MATLOVIČOVÁ, Iveta. Nepeňažné plnenie poskytnuté zamestnancovi. In Práce a Mzdy : bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2022. ISSN 1337-060X, 2022, roč. 17, č. 4-5, s. 34-35.
  článok

  článok

 2. MINTÁL, Ján. Pôžička poskytnutá zamestnancovi. In Práce a Mzdy : bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2022. ISSN 1337-060X, 2022, roč. 17, č. 6-7, s. 40-42.
  článok

  článok

 3. KURUC, Kevin. Are IMF Rescue Packages Effective? A Synthetic Control Analysis of Macroeconomic Crises. In Journal of Monetary Economics. - Amsterdam : Elsevier Publishing Comp., 2022. ISSN 0304-3932, 2022, vol. 127, no. April, s. 38-53.
  článok

  článok

 4. TRIZULIAK, Tibor. Fond na podporu vzdelávania - zmeny. In Práce a Mzdy : bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2022. ISSN 1337-060X, 2022, roč. 17, č. 9, s. 18-21.
  článok

  článok

 5. DEDINSKÝ, Juraj. Fintech and Big Tech as the New Credit Provider. In EDAMBA 2021. International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. EDAMBA 2021 : International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022. ISBN 978-80-225-4930-1, pp. 82-91 online. I-21-104-00.
  článok

  článok

 6. KADLEČÍKOVÁ, Oľga. Pomoc pri udržaní prevádzky a zamestnanosti malých zamestnávateľov Slovenskou záručnou a rozvojovou bankou, a. s. In Udržateľnosť a rozvoj podnikania: Ponaučenia z krízy súvisiacej s pandémiou COVID-19 : zborník vedeckých statí = Proceedings of Scientific Papers. - Bratislava : Letra Edu, 2022. ISBN 978-80-89962-95-2, s. 21-27 online. VEGA 1/0121/21.
  článok

  článok

 7. KASELYOVÁ, Paulína - KOVÁČOVÁ, Lenka. Development of Household Loans in Banks in Slovakia. In Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement XVII. (2022). Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement XVII. (2022) : Reviewed Proceeding of Posts from an 17. International Scientific Conference. - Košice : KKM PHF, 2022. ISBN 978-80-225-4946-2, pp. 85-91 online.
  článok

  článok

 8. KADLEČÍKOVÁ, Oľga. Úloha Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, a. s., pri zmierňovaní negatívnych dôsledkov pandémie. In Analýza vplyvu krízy súvisiacej s COVID-19 na finančné zdravie subjektov v Slovenskej republike. Vedecký webinár. Analýza vplyvu krízy súvisiacej s COVID-19 na finančné zdravie subjektov v Slovenskej republike : zborník abstraktov z 2. vedeckého webinára. - Bratislava : Letra Edu, 2022. ISBN 978-80-89962-99-0, s. 26.
  článok

  článok

 9. COWLING, Marc et al. Predicting Future Default on the Covid-19 Bounce back Loan Scheme: the £46.5 Billion Question. - Registrovaný: Scopus. In International Small Business Journal. - London : SAGE Publ. ISSN 0266-2426, 2022, vol. 40, no. 5, pp. 650-666.
  článok

  článok

 10. LYÓCSA, Štefan et al. Default or Profit Scoring Credit Systems? Evidence From European and US Peer-To-Peer Lending Markets. - Registrovaný: Scopus. In Financial Innovation. - New York : Springer. ISSN 2199-4730, 2022, vol. 8, no. 32, pp. 1-21 online. VEGA 1/0497/21.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.