Výsledky vyhľadávania

 1. KRIŠTOFÍK, Peter - ŠLAMPIAKOVÁ, Lea - FENDEKOVÁ, Jana. Convergence of Non-financial Companies’ Capital Structure in Central and Eastern Europe. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2021. ISSN 0013-3035, 2021, roč. 69, č. 3, s. 237-256.
  článok

  článok

 2. CÍGEROVÁ, Nadežda. Transferové oceňovanie - jednoducho a prakticky (najdôležitejšie princípy v príkladoch). In Dane a účtovníctvo : rady a riešenia. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2021. ISSN 1336-426X, 2021, roč. 18, č. 8, s. 2-27.
  článok

  článok

 3. MANOVÁ, Eva. Economic Loan as a Form of Financing Assets. In Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement XIII. (2021). International Scientific Conference. Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement XIII. (2021) : Reviewed Proceeding of Posts from an 13. International Scientific Conference, February 24th – 26th, 2021 (Košice and Online Conference via Microsoft Teams, Slovakia). - Košice : KKM PHF, 2021. ISBN 978-80-225-4805-2, pp. 122-123 online.
  článok

  článok

 4. MOROZKINA, T.V. - GOLUBEVA, D. A. - RUSIŇÁKOVÁ, Jarmila. Etimologičeskije charakteristiki zaimstvovanij v gastronomičeskom diskurse. In Povolžskij pedagogičeskij poisk : Naučnyj žurnal. - Ulyanovsk : Published By Ulyanovsk State Pedagogical University. ISSN 2307-1052, 2021, god. 37, no. 3, c. 64-69 online.
  článok

  článok

 5. MARIANYI, Peter. Zdieľaná ekonomika rúca zažité stereotypy : podeľte sa! In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2020. ISSN 1339-2433, 2020, roč. 12, č. 5-6, s. 55-57.
  článok

  článok

 6. KONEČNÁ VEVERKOVÁ, Ingrid. Návratná finančná výpomoc pre obce. In Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi : mesačník plný informácií z oblasti účtovníctva, daní, práva a miezd pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2020. ISSN 1337-0197, 2020, roč. 15, č. 10, s. 22-25.
  článok

  článok

 7. ORSZÁGHOVÁ, Lucia. Swiss Franc Lending in Central, Eastern and South Eastern Europe. In EDAMBA 2019. International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. EDAMBA 2019 : International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4704-8, pp. 382-389 online.
  článok

  článok

 8. ŠKRINIAR, Pavel. Porovnanie podmienok Peer-To-Peer vo vybraných európskych krajinách. In Ekonomika, financie a manažment podniku XIV : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4763-5, s. 468-476 online.
  článok

  článok

 9. PETROVICKÁ, Iveta. Pôžička od spoločníka z pohľadu dane z príjmov. In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2020. ISSN 1335-0897, 2020, roč. 25, č. 4, s. 16-34.
  článok

  článok

 10. SANDTNER, Lucia. Pôžičky a úvery počas koronakrízy. In Dane a účtovníctvo : rady a riešenia. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2020. ISSN 1336-426X, 2020, roč. 17, č. 7, s. 8-21.
  článok

  článok