Výsledky vyhľadávania

 1. SZABO, Stanislav et al. Evaluating Efficiency in Specialized Hospital Facilities – Developing the Model by Way of the Discriminant Analysis. - Registrovaný: Web of Science. In E+M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis. - Liberec : Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci, 2018. ISSN 1212-3609, 2018, roč. 21, č. 3, s. 88-106.
  článok

  článok


 2. My v číslach : pohyb obyvateľstva 2017. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2018. 15 s. Demografia a sociálna štatistika, marec 2018. ISBN 978-80-8121-668-8.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 3. Štatistika v súvislostiach : hlavné trendy populačného vývoja v SR v roku 2017. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2018. 125 s. Demografia a sociálna štatistika, 2018. ISBN 978-80-8121-670-1.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 4. ŠPROCHA, Branislav - ŠÍDLO, Luděk. Vývoj reprodukčného správania v Českej republike a v Slovenskej republike v 20. storočí a na začiatku 21. storočia. In Slovenská štatistika a demografia : vedecký časopis. - Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2018. ISSN 1210-1095, 2018, roč. 28, č. 3, s. 25-43.
  článok

  článok


 5. My v číslach : pohyb obyvateľstva 2016. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2017. 15 s. Demografia a sociálna štatistika, marec 2017. ISBN 978-80-8121-603-9.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 6. Štatistika v súvislostiach : hlavné trendy populačného vývoja v SR v roku 2016. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2017. 45 s. Demografia a sociálna štatistika, jún 2017. ISBN 978-80-8121-605-3.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 7. ŠPROCHA, Branislav. Najvyššie dosiahnuté vzdelanie a časovanie materstva na Slovensku v regionálnej perspektíve. In Slovenská štatistika a demografia : vedecký časopis. - Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2017. ISSN 1210-1095, 2017, roč. 27, č. 4, s. 16-35.
  článok

  článok


 8. ŠPROCHA, Branislav - ŠŤASTNÁ, Anna - ŠÍDLO, Luděk. Bezdetnosť – nový fenomén v životných dráhach žien na Slovensku. In Sociológia : časopis pre otázky sociológie. - Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2017. ISSN 0049-1225, 2017, roč. 49, č. 5, s. 561-587.
  článok

  článok


 9. HURNÝ, František - LACKO, Roman - ROZKOŠOVÁ, Anna. Starnutie populácie v krajinách Európskej únie. In Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód. Medzinárodná vedecká konferencia. Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód IX. (2017) : recenzovaný zborník príspevkov a abstraktov z 9. medzinárodnej vedeckej konferencie : 26.-30.6.2017, Košice, Slovenská republika. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4447-4, s. 20-26 CD-ROM. I-17-103-00, I-17-105-00.
  článok

  článok


 10. HUNKOVÁ, Mária. Detí zo skúmavky pribúda v stovkách. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2016. ISSN 1335-0684, 30. júna 2016, roč. 26, č. 26, s. 38-41.
  článok

  článok