Výsledky vyhľadávania

 1. PORACKÝ, Marek. Ubytovanie pre priemysel prechádza zmenou. In Revue priemyslu : ľudia, manažment a hospodárstvo. - Bratislava : SON MEDIA, 2019. ISSN 1336-9857, Jún-Júl 2019, č. 6-7, s. 42-45.
  článok

  článok

 2. DVOŘÁKOVÁ-LÍŠKOVÁ, Zuzana et al. Brownfieldy a investori v Českej republike. In Geografické informácie. - Nitra : Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 2018. ISSN 1337-9453, 2018, roč. 22, č. 2, s. 32-43.
  článok

  článok

 3. KOZELSKÝ, Tomáš. Adaptace: trendy konverzie hibernujících městských celků. In Regionální rozvoj mezi teorií a praxí. - Praha : Vysoká škola regionálního rozvoje Praha, 2018. ISSN 1805-3246, 2018, č. 2, s. 1-14.
  článok

  článok

 4. NETÍKOVÁ, Květa. Problematika brownfields z pohledu jejich bezpečnostných rizik pro územní rozvoj v ORP Slaný. In Regionální rozvoj mezi teorií a praxí. - Praha : Vysoká škola regionálního rozvoje Praha, 2018. ISSN 1805-3246, 2018, č. 3, s. 1-10.
  článok

  článok

 5. Priestor pre nové projekty sa zužuje. In Revue priemyslu : ľudia, manažment a hospodárstvo. - Bratislava : SON MEDIA, 2018. ISSN 1336-9857, Feb-Mar 2018, č. 2-3, s. 31-33.
  článok

  článok

 6. RIFAIOVÁ, Daniela. Strecha pre inteligentné fabriky a sklady budúcnosti. In Revue priemyslu : ľudia, manažment a hospodárstvo. - Bratislava : SON MEDIA, 2018. ISSN 1336-9857, Feb-Mar 2018, č. 2-3, s. 34-36.
  článok

  článok

 7. BREZOVSKÝ, Jozef. Naďa Kováčiková: Byť ženou môže byť výhodou. In Systémy logistiky. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2017. ISSN [nemá], november-december 2017, roč. 13, č. 69, s. 36-37.
  článok

  článok

 8. KOTORA, Bohumír - NOVOTNÝ, Radek. Průmyslové parky ukazujú vlídnejší tvář. In Logistika. - Praha : Economia, 2017. ISSN 1211-0957, 2017, roč. 23, č. 9, s. 40-43.
  článok

  článok

 9. JESNÝ, Martin. Obchod so svetlom mení LED vplyv. In Revue priemyslu : ľudia, manažment a hospodárstvo. - Bratislava : SON MEDIA, 2016. ISSN 1336-9857, 2016, roč. 10, č. 1-2, s. 27-29.
  článok

  článok

 10. JAMNICKÝ, Peter. Klastre v kontexte regionálneho rozvoja. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2015 : zborník vedeckých prác pri príležitosti 75. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4280-7, s. [1-11] CD-ROM.
  článok

  článok