Výsledky vyhľadávania

 1. KOZELSKÝ, Tomáš. Adaptace: trendy konverzie hibernujících městských celků. In Regionální rozvoj mezi teorií a praxí [elektronický zdroj]. - Praha : Vysoká škola regionálního rozvoje Praha, 2018. ISSN 1805-3246, 2018, č. 2, s. 1-14.
  článok

  článok


 2. Priestor pre nové projekty sa zužuje. In Revue priemyslu : ľudia, manažment a hospodárstvo. - Bratislava : SON MEDIA, 2018. ISSN 1336-9857, Feb-Mar 2018, č. 2-3, s. 31-33.
  článok

  článok


 3. RIFAIOVÁ, Daniela. Strecha pre inteligentné fabriky a sklady budúcnosti. In Revue priemyslu : ľudia, manažment a hospodárstvo. - Bratislava : SON MEDIA, 2018. ISSN 1336-9857, Feb-Mar 2018, č. 2-3, s. 34-36.
  článok

  článok


 4. KOTORA, Bohumír - NOVOTNÝ, Radek. Průmyslové parky ukazujú vlídnejší tvář. In Logistika. - Praha : Economia, 2017. ISSN 1211-0957, 2017, roč. 23, č. 9, s. 40-43.
  článok

  článok


 5. BREZOVSKÝ, Jozef. Naďa Kováčiková: Byť ženou môže byť výhodou. In Systémy logistiky. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2017. ISSN [nemá], november-december 2017, roč. 13, č. 69, s. 36-37.
  článok

  článok


 6. JESNÝ, Martin. Obchod so svetlom mení LED vplyv. In Revue priemyslu : ľudia, manažment a hospodárstvo. - Bratislava : SON MEDIA, 2016. ISSN 1336-9857, 2016, roč. 10, č. 1-2, s. 27-29.
  článok

  článok


 7. JAMNICKÝ, Peter. Klastre v kontexte regionálneho rozvoja. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2015 : zborník vedeckých prác pri príležitosti 75. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4280-7, s. [1-11] CD-ROM.
  článok

  článok


 8. VÍTKOVÁ, Eliška. Problematika brownfields z pohledu jejich bezpečnostních rizik pro územní rozvoj. In Regionální rozvoj mezi teorií a praxí [elektronický zdroj]. - Praha : Vysoká škola regionálního rozvoje Praha, 2015. ISSN 1805-3246, 2015, č. 3, s. 72-79. Dostupné na : < ftp://193.87.31.84/0208124/2015_03_cele_cislo_0.pdf>
  článok

  článok


 9. VIDOVÁ, Jarmila. Investície a inovácie v ekonomike : vybrané problémy. Recenzenti: Karol Morvay, Eleonóra Tuhárska. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. 275 s. [16,26 AH]. Dostupné na : <https://digitalnakniznica.cvtisr.sk/s/7swb5h1Y64> ISBN 978-80-225-4091-9. [Počet ex. : 12, z toho voľných 6, prezenčne 3]

 10. STRAJŇÁK, Sergej - KOSTKOVÁ, Albína. Potential of industrial parks in eastern Slovakia - Košice region part I (Gelnica, Jaklovce, Kojšov, Švedlár, SNV Podskalka, Rožňava. In Acta oeconomica Cassoviensia : scientific journal. - Košice : PHF EU Košice, 2014. ISSN 1337-6020, 2014, roč. 7, č. 1-2, s. 76-85.
  článok

  článok