Výsledky vyhľadávania

 1. NEJEDLÝ, Tomáš. Vedecké parky hľadajú peniaze, štát zrejme prispeje z eurofondov. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2016. ISSN 1335-0684, 24. novembra 2016, roč. 26, č. 47.
  článok

  článok

 2. KRIŽAN, Martin. Meaning and importance of technology transfer. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016. Medzinárodná vedecká konferencia. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016 : [recenzovaný] zborník vedeckých prác : medzinárodná vedecká konferencia, Bratislava, 5.-6.5.2016. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4245-6, s. 584-592 CD-ROM. KEGA 030EU-4/2015.
  článok

  článok

 3. JAROŠOVÁ, Jana - ČOREJOVÁ, Andrea. Podpora aplikovaného výskumu a vývoja v kontexte univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier. In Ekonomicko-manažérske spektrum : vedecký časopis Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy spojov Žilinskej univerzity v Žiline. - Žilina : Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity, 2015. ISSN 1337-0839, 2015, roč. 9, č. 2, s. 22-27.
  článok

  článok

 4. FREŇÁKOVÁ, Magdaléna - RIZNÁROVÁ, Mária. Mapovanie vedecko - technologických parkov na Slovensku v Českej republike a vo Fínsku. In Trendy v podnikání 2013 : recenzovaný sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference : Plzeň, 14. - 15. listopadu 2013. - Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2013. ISBN 978-80-261-0321-9, s. [1-9] CD-ROM.
  článok

  článok

 5. FREŇÁKOVÁ, Magdaléna - RIZNÁROVÁ, Mária. Vedecko-technologické parky na Slovensku, v Českej republike a vo Fínsku. In Zborník vedeckých prác Katedry ekonómie a ekonomiky Anno 2012. - Prešov : Fakulta manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove, 2012. ISBN 978-80-555-0608-1, s. 68-79.
  článok

  článok

 6. RUTKOWSKA-GURAK, Anna. Contemporary changes in city's growth. In ECON : journal of economics, management and business. - Ostrava : Faculty of Economics VŠB - Technical university of Ostrava, 2012. ISSN 1803-3865, 2012, vol. 22, no. 2, s. 129-137.
  článok

  článok

 7. ROSTÁŠOVÁ, Mária - CHRENKOVÁ, Alena. Klasifikácia znalostnej podpornej infraštruktúry. In Acta regionalia et environmentalica : the scientific journal for regional and environmental sciences. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2012. ISSN 1336-5452, 2012, roč. 9, č. Mimoriadne číslo, s. 9-12. Dostupné na : <http://www.fem.uniag.sk/acta/sk/15/acta_regionalia_et_environmentalica_(online)/obsah/2012/mimoriadne_-_special_iss./>
  článok

  článok

 8. Regions and innovation policy. Paris : OECD, 2011. 315 s. OECD reviews of regional innovation. ISBN 978-92-64-09738-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. HUDEC, Marián. Biotechnológie nie sú iba módny trend. In Revue priemyslu : hospodárstvo a technika pre vedúcich pracovníkov. - Bratislava : Vydavateľstvo Revue priemyslu, 2010. ISSN 1336-9857, máj 2010, č. 5, s. 26-27.
  článok

  článok

 10. TAKÁČ, František. Nepodporenie vedy predĺži krízu. In Revue priemyslu : hospodárstvo a technika pre vedúcich pracovníkov. - Bratislava : Vydavateľstvo Revue priemyslu, 2009. ISSN 1336-9857, Október 2009, č. 10, s. 34-35.
  článok

  článok