Výsledky vyhľadávania

 1. Budgeting and Public Expenditures in OECD Countries 2019. Paris : OECD, 2019. 264 s. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/governance/budgeting-and-public-expenditures-in-oecd-countries-2018_9789264307957-en> ISBN 978-92-64-30794-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 2. CSÁNYI, Peter. The 2019 Parliamentary Election in Austria. In Medzinárodné vzťahy 2019. medzinárodná vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2019: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov z 20. medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v Smoleniciach 28. – 29. novembra 2019 = Conference Proceedings 20th International Scientific Conference at Smolenice Castle 28th - 29th November 2019. - Bratislava : EKONÓM publishing, 2019. ISBN 978-80-225-4686-7. ISSN 2585-9412, p. 140-147 online.
  článok

  článok

 3. LUCE, Edward. Soumrak západního liberalismu. Přeložil: Petr Horák. 1. vydání. Praha : Argo, 2019. 191 s. Crossover. ISBN 978-80-257-2704-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 4. KALJA, Monika. Referendum o predčasných parlamentných voľbách v podmienkach Slovenskej republiky. In Studia Iuridica Cassoviensia. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2019. ISSN 1339-3995, 2019, roč. 7, č. 1, s. 21-29.
  článok

  článok

 5. KEREKEŠ, Daniel - PINK, Michal - ŠEDO, Jakub. Slovenské stranické zemětřesení 2016. Pomohla by malá volební reforma? In Sociológia : časopis pre otázky sociológie. - Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2019. ISSN 0049-1225, 2019, roč. 51, č. 1, s. 64-83.
  článok

  článok

 6. ZUBRO, Tetyana. Politická situácia na Ukrajine po prezidentských voľbách: vybrané aspekty. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2019 : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4627-0. ISSN 2585-9404, s. 343-347.
  článok

  článok

 7. ŠTEFANČÍK, Radoslav. Christlich-demokratische Parteien in der Slowakei : Eine neue Perspektive. Gutachter: Irena Zavrl, Peter Markovič. Hamburg : Verlag Dr. Kovač, 2019. 212 s. [14,01 AH ]. Politica, Band 119. ISBN 978-3-339-11192-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. ONDRIAŠ, Juraj. The 2019 Elections to the European Parliament. In Weekly briefing. - Budapest : China-CEE Institute. ISSN 2560-1601, 2019, vol. 18, no. 4, pp. 1-5 online [5,3 NS].
  článok

  článok

 9. Budoucnost Evropské unie - mezi vizemi a realitou. Recenzenti: Eva Heroutová, Karel Šrédl. 1. vydání. České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií VŠERS, 2019. 136 s. ISBN 978-80-7556-044-5.
 10. HŘÍCH, Jan. Vývoj složení a počtu členů Evropského parlamentu od Římských smluv až po brexit. In Scientia et societas : časopis pro spoločenské vědy a management. - Praha : Newton College, 2019. ISSN 1801-7118, 2019, roč. 15, č. 3, s. 79-106.
  článok

  článok