Výsledky vyhľadávania

 1. VAŇOVÁ, Anna - VITÁLIŠOVÁ, Katarína - BORSEKOVÁ, Kamila. Marketing územia. Recenzenti: Ľudmila Nagyová, Radoslav Kožiak. Banská Bystrica : BELIANUM, 2017. 97 s. ISBN 978-80-557-1296-3. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]

 2. VAŇOVÁ, Anna - VITÁLIŠOVÁ, Katarína - BORSEKOVÁ, Kamila. Place marketing. Reviewers: Ľudmila Nagyová, Radoslav Kožiak. Banská Bystrica : BELIANUM, 2017. 94 s. ISBN 978-80-557-1312-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 3. Aid for Trade at a Glance 2017 : Promoting Trade, Inclusiveness and Connectivity for Sustainable Development. Paris : OECD ; Geneva : WTO, 2017. 548 s. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/development/aid-for-trade-at-a-glance-2017_aid_glance-2017-en> ISBN 978-92-64-27846-2. ISSN 2223-4403. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 4. BERDUYGINA, Oksana N. - VLASOV, Andrey I. - KUZMIN, Evgeny A. Investment Capacity of the Economy During the Implementation of Projects of Public-Private Partnership. In Investment Management and Financial Innovations [elektronický zdroj]. - Sumy : LLC "Consulting Publishing Company "Business Perspectives", 2017. ISSN 1810-4967, 2017, vol. 14, no. 3, p. 189-198.
  článok

  článok


 5. KOLODIZIEV, Oleh - TYSCHENKO, Viktoriia - AZIZOVA, Kateryna. Project Finance Risk Management for Public-Private Partnership. In Investment Management and Financial Innovations [elektronický zdroj]. - Sumy : LLC "Consulting Publishing Company "Business Perspectives", 2017. ISSN 1810-4967, 2017, vol. 14, no. 4, p. 171-180.
  článok

  článok


 6. STARÍČKOVÁ, Zuzana. Verejnosúkromné partnerstvá a zásady riešenia účtovných problémov v rámci týchto vzťahov. In For fin : odborný mesačník pre financie a investovanie [elektronický zdroj]. - Bratislava : Fin Star, 2016. ISSN 1339-5416, November 2016, roč. 3, č. 11, s. 1-10 online.
  článok

  článok


 7. Sustainable business models for water supply and sanitation in small towns and rural settlements in Kazakhstan. Paris : OECD, 2016. 81 s. OECD studies on water. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/environment/sustainable-business-models-for-water-supply-and-sanitation-in-small-towns-and-rural-settlements-in-kazakhstan_9789264249400-en> ISBN 978-92-64-24939-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 8. RYBÁROVÁ, Daniela. Support for social innovation. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016. Medzinárodná vedecká konferencia. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016 : [recenzovaný] zborník vedeckých prác : medzinárodná vedecká konferencia, Bratislava, 5.-6.5.2016 [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4245-6, s. 881-886 CD-ROM. VEGA 1/0784/15 (100 %).
  článok

  článok


 9. BRINDZOVÁ, Zuzana. Súčasné trendy, prejavujúce sa vo vývoji občianskej spoločnosti na Slovensku. In Neziskové organizácie - portál : online knižnica [elektronický zdroj]. - Bratislava : Verlag Dashöfer, 2015. ISSN 1339-9705, 3.6.2015, [s. 1], [1,80 NS] online. Dostupné na : <http://www.neziskoveorganizacie.sk/33/sucasne-trendy-prejavujuce-sa-vo-vyvoji-obcianskej-spolocnosti-na-slovensku-uniqueiduchxzASYZNZfn_ShKlJd3Pf_2gIQAjXQ1UWBS0tlgLw/?query=s%FA%E8asn%E9%20trendy%20prejavuj%FAce%20sa%20vo%20v%FDvoji&serp=1>
  článok

  článok


 10. SUCHÝ, Daniel. Viedenské laboratórium smart city. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : TREND Holding, 2015. ISSN 1335-0684, 30. apríla 2015, roč. 25, č. 17, s. 16-20.
  článok

  článok