Výsledky vyhľadávania

 1. KVASNOVÁ, Diana. Činnosť miestnych akčných skupín v cestovnom ruchu na Slovensku. In Ekonomická revue cestovného ruchu : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB, 2020. ISSN 0139-8660, 2020, roč. 53, č. 1, s. 15-22.
  článok

  článok

 2. BERESECKÁ, Janka - PAPCUNOVÁ, Viera. Cooperation between Municipalities and the Private Sector in the Field of Tourism. In Scientific papers of the University of Pardubice. - Pardubice : Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice, 2020. ISSN 1211-555X, 2020, vol. 28, no. 4, s. 1-10.
  článok

  článok

 3. SMORADA, Marián. Finančné aspekty PPP projektov pri revitalizácii kultúrneho dedičstva. In Ekonomika a manažment : vedecký časopis Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2019. ISSN 2454-1028, 2019, roč. 16, č. 1, s. 44-52 online.
  článok

  článok

 4. LUKÁČOVÁ, Andrea. Možnosti financovania revitalizácie kultúrneho dedičstva na Slovensku. In Ekonomika a manažment : vedecký časopis Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2019. ISSN 2454-1028, 2019, roč. 16, č. 1, s. 53-62 online. Interreg CE CE339 RESTAURA.
  článok

  článok

 5. Research and Innovation : Collection of Scientific Articles from the International Scientific Conference. Reviewers: Jerald L. Feinstein, Cathy A. Enz. 1st Edition. New York : Yunona Publishing, 2019. online [140 s.]. ISBN 978-0-9988574-3-0.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 6. VOLOKHOVA, Natalia. Government and Business Interaction in Eastern Europe: Specific Features of the Public-private Partnership. In Economic annals-XXI : Research Journal. - Kiev : Institute of Society Transformation, 2019. ISSN 1728-6239, 2019, vol. 180, no. 11-12, s. 31-39.
  článok

  článok

 7. GONDA, Vladimír. Koncepcia inovačných systémov a iniciatívy Európskej únie v oblasti inovácií. In Vybrané aspekty makroekonomického prostredia v Slovenskej republike a v Európskej únii : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4619-5, s. 83-87 CD-ROM. ITMS 26240120032.
  článok

  článok

 8. FYLIUK, Halyna M. Investment Policy of the State in the Conditions of Global Competition. In Actual Problems of Economics. - Kiev : National Academy of Management, 2018. ISSN 1993-6788, 2018, no. 9, pp. 43-51.
  článok

  článok

 9. VARECHA, Lukáš. Third Sector Institutions at the Local Level and their Impact on Human Development. In Acta regionalia et environmentalica : the scientific journal for regional and environmental sciences. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2018. ISSN 1336-5452, 2018, roč. 15, č. 2, pp. 51-56.
  článok

  článok

 10. FILUS, Ivan. Podpora energetických inovácií z európskeho programu Horizont 2020. In Pro-energy magazín : energetické trhy, trendy a perspektivy. - Mečeříž 203 : PRO-ENERGY magazín, 2018. ISSN 1802-4599, 2018, roč. 12, č. 3, s.
  článok

  článok