Výsledky vyhľadávania

 1. COLE, David - SPIŠIAKOVÁ, Mária. Writing to be Read. In Universitas Comeniana Philologica LXXVI : lingua academica 5. - Bratislava : Vydavateľstvo Univerzity Komenského, 2017. ISBN 978-80-223-4362-6, s. 43-52.
  článok

  článok

 2. KRAJČOVIČ, Peter. Vplyv značky na spotrebiteľské správanie na mediálnom trhu. In Marketing identity 2016: značky, ktoré milujeme. Medzinárodná vedecká konferencia. Marketing identity 2016: značky, ktoré milujeme : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie : Kongresové centrum SAV, Smolenický zámok, 8. - 9. november 2016. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2016. ISBN 978-80-8105-839-4, s. 86-97 online.
  článok

  článok

 3. HOLLÝ, Jakub. Spoločná propagácia firiem v regióne. In Marketing identity 2016: značky, ktoré milujeme. Medzinárodná vedecká konferencia. Marketing identity 2016: značky, ktoré milujeme : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie : Kongresové centrum SAV, Smolenický zámok, 8. - 9. november 2016. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2016. ISBN 978-80-8105-839-4, s. 311-320 online.
  článok

  článok

 4. MICHAELI, Eva - IVANOVÁ, Monika. Geografická tektológia - metageografia : (úvod do štúdia geografie). Recenzenti: Alena Dubcová, Viliam Lauko. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove. Fakulta humanitných a prírodných vied, 2015. 252 s. ISBN 978-80-555-1302-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
 5. MIKLOŠÍK, Andrej. Vydávanie mediálneho obsahu na mobilných platformách: predikcie a vízie verzus realita a fakty. In Zväčšenina: médiá ako komodita - megatrendy a médiá 2013 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, 26.-27. marca 2013, Smolenice. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM, 2013. ISBN 978-80-8105-479-2, s. 167-176.
  článok

  článok

 6. BADURA, Ján. Management practices of electronic resources in an academic library. In Manažment v teórii a praxi : zborník príspevkov z vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov : 6. 12. 2012, Bratislava. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2012. ISBN 978-80-223-3351-1, s. 17-22.
  článok

  článok

 7. MIKLOŠÍK, Andrej. Možnosti distribúcie obsahu na iPad pre vydavateľov periodík. In blog.monogram.sk/miklosik : informačné systémy marketingu [elektronický zdroj]. - [Bratislava], 2011. Dostupné na : <http://blog.monogram.sk/miklosik/moznosti-distribucie-obsahu-na-ipad-pre-vydavatelov-periodik/>
  článok

  článok

 8. HUDÁKOVÁ, Ivana. Rupert Murdoch: ako sa stať mediálnym magnátom. In Zisk : riadenie - marketing - podnikanie. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2010. ISSN 1337-9151, 2010, č. 11, s. 10-11.
  článok

  článok

 9. BARTOŠOVÁ, Veronika. Počtení pro malé i nejmenší. In TREND marketing : měsíčník pro marketingový management. - Praha : Economia, 2009. ISSN 1214-9594, Únor 2009, roč. 5, č. 2, s. 14-16.
  článok

  článok

 10. Zákon č. 157/2008 Z.z. z 9. apríla 2008 o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve ... In MaF. Manažment, mzdy a financie : časopis pre ekonómov, podnikateľov, podniky a organizácie. - Bratislava : Ing. Miroslav Mračko, EPOS, 2008. ISSN 1335-9568, 2008, roč. 15, č. 12-13, s. 429-449.
  článok

  článok