Výsledky vyhľadávania

 1. JEMELKA, Jiří. Finanční slabikář pro začátečníky. In Moderní řízení. - Praha : Economia, 2018. ISSN 0026-8720, 2018, roč. 53, č. 8, s. 56-59.
  článok

  článok


 2. PASIAR, Ladislav. Finančný plán projektovou metódou. In Teória a prax ekonomického vzdelávania 2017 : recenzovaný nekonferenčný zborník vedeckých prác. - Bratislava : [Vydavateľstvo EKONÓM], 2017. ISBN 978-80-225-4437-5, s. 45-52 CD-ROM. KEGA 022EU-4/2016.
  článok

  článok


 3. TÓTHOVÁ, Alena. Premisy finančného plánovania. In Zhodnotenie efektívnosti financovania projektov na podporu rozvoja podnikania a faktory zvyšovania výkonnosti poľnohospodárskych podnikov II. : [recenzovaný zborník vedeckých prác]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4400-9, s. 128-134. VEGA 1/0066/17.
  článok

  článok


 4. SZARYSZOVÁ, Petra - ŠTOFOVÁ, Lenka. Podnikové plánovanie : (cvičebnica). Recenzenti: Michal Pružinský, Iveta Ubrežiová. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. online [241 s., 10,26 AH]. ISBN 978-80-225-4382-8.
  Podnikové plánovanie

  elektronická kniha


 5. ELIAŠOVÁ, Darina et al. Obchodné podnikanie. Recenzovali: Dana Benešová, Adrián Pavlík. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. 207 s. [15,57 AH]. ISBN 978-80-225-4461-0. [Počet ex. : 12, z toho voľných 2, prezenčne 2]

 6. HYRÁNEK, Eduard - GRELL, Michal - NAGY, Ladislav. Implementácia modelu výkonnosti vo finančnom rozhodovaní podniku : model HGN ako nástroj finančného plánu. Recenzenti: Ladislav Andrášik, Ivan Brezina. 1. vyd. Praha : Nakladatelství Baset, 2017. 192 s. [12,2 AH]. VEGA 1/0067/15. ISBN 978-80-7340-173-3. [Počet ex. : 4, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 7. HYRÁNEK, Eduard - NAGY, Ladislav. Postavenie a funkcie finančného plánovania vo finančnom riadení podniku. In Podnikové financie vo vede a praxi - 2016 : zborník vedeckých statí Katedry podnikových financií. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4308-8, s. 65-70. VEGA 1/0067/15.
  článok

  článok


 8. HYRÁNEK, Eduard - GRELL, Michal. Prípravné etapy tvorby finančného plánu v podniku. In Podnikové financie vo vede a praxi - 2016 : zborník vedeckých statí Katedry podnikových financií. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4308-8, s. 77-82. VEGA 1/0067/15.
  článok

  článok


 9. KUČEROVÁ, Jana - ŠMARDOVÁ, Ľudmila. Podnikanie v cestovnom ruchu. Bratislava : Wolters Kluwer, 2016. 207 s. Ekonómia. ISBN 978-80-8168-396-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 10. HARUMOVÁ, Anna. Stanovenie hodnoty I : stanovenie hodnoty podniku [elektronický zdroj]. Recenzenti: Eduard Hyránek, Marián Kačúr, Ján Londák. 1. vyd. Lewes : Ecoletra.com, 2016. online [477 s., 23,9 AH]. VEGA 1/006/15. ISBN 978-1-63535-596-3.
  elektronická kniha

  elektronická kniha