Výsledky vyhľadávania

 1. HISRICH, Robert D. - PETERS, Michael P. - SHEPHERD, Dean A. Entrepreneurship. 11th Edition. New York : McGraw-Hill Education, 2020. 581 s. ISBN 978-1-260-56562-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 2. HARUMOVÁ, Anna. Prístup znalca pri stanovení hodnoty ušlého zisku. In Denník SME. - Bratislava : Petit Press, 2018. ISSN 1335-4418, 20.3.2018, [s. 1-3] online. Dostupné na : <https://harumova.blog.sme.sk/c/479846/pristup-znalca-pri-stanoveni-hodnoty-usleho-zisku.html>
  článok

  článok

 3. PAPULA, Jozef et al. Ako začať a úspešne podnikať : podnikateľské príbehy, vízie, stratégie a modely. Recenzenti: Monika Hudáková, Gabriela Pajtinková - Bartáková. 1. vydanie. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2018. 278 s. [14 AH]. ISBN 978-80-7552-985-5. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 4. BEDNÁR, Richard. Business Success of Incubated Startups. In Industry 4.0. International Scientific Conference. Industry 4.0: Technological Basis of Industry 4.0 : Dominant Technologies in Industry 4.0 : Business & Industry 4.0 : Society & Industry 4.0 : Proceedings of the III International Scientific Conference, Winter Session, 12-15 December 2018, Borovets, Bulgaria. - Sofia : Scientific-Technical Union of Mechanical Engineering Industry 4.0, 2018. ISSN 2535-0161, pp. 248-254 online. VEGA 1/0609/16.
  článok

  článok

 5. JAROSSOVÁ, Malgorzata Agnieszka. Nestle in da hood, Jelly Sweets. In Best Interdisciplinarity-Enhancing Practices at Higher Education Institutions. - Lublin : DT.Uni., 2018, pp. 139-143 online.
  článok

  článok

 6. HBR's 10 Must Reads on Entrepreneurship and Startups. Boston : Harvard Business Review Press, 2018. 148 s. HBR's 10 Must Reads. ISBN 978-1-63369-438-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 7. ZAGORŠEK, Branislav - ČAMBALÍKOVÁ, Andrea. Firemné plánovanie : materiály na cvičenia. Recenzenti: Peter Šinský, Richard Bednár. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. 142 s. [8,21 AH]. ISBN 978-80-225-4575-4. [Počet ex. : 12, z toho voľných 1, prezenčne 2]
 8. NEJEDLÝ, Tomáš. Ako Grék zdvojnásobil slovenské tržby japonským tabakárom. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2017. ISSN 1335-0684, 19. januára 2017, roč. 27, č. 3, s. 40-42.
  článok

  článok

 9. KURATKO, Donald F. Entrepreneurship : Theory, Process, Practice. 10th Edition. Boston : CENGAGE Learning, 2017. 465 s. ISBN 978-1-305-57624-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. VELICHOVÁ, Ľudmila. Analýza konkurencie v podnikateľských plánoch cvičných firiem. In Competition. International scientific conference. Competition : proceedings of 9th annual international scientific conference : [18. 5. 2017, Jihlava, Česká Republika]. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2017. ISBN 978-80-88064-31-2, s. 818-826 online. KEGA 022EU-4/2016.
  článok

  článok