Výsledky vyhľadávania

 1. Strategic Optimization of Medium-Sized Enterprises in the Global Market. 1st Edition. Hershey : IGI Global, 2019. 386 s. Advances in Business Strategy and Competitive Advantage (ABSCA). ISBN 9781522557845. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 2. PALÁN, Josef F. The Audit of European Commission Strategic Decisions and the Proposal of the Change Hypothesis. In Regionální rozvoj mezi teorií a praxí. - Praha : Vysoká škola regionálního rozvoje Praha, 2018. ISSN 1805-3246, 2018, č. 1, s. 69-78.
  článok

  článok

 3. KOVAĽOVÁ, Mária - BUZALA, Ondrej. Strategické plánovanie v sociálnych službách. In Kvalita a spoločenská zodpovednosť : Česko Slovenský odborný časopis. - Žilina : Radovan Ďugel - DRaM, 2018. ISSN 1335-9231, 2018, roč. 26, č. 3-4, s. 42-45.
  článok

  článok

 4. SPÁČILOVÁ, Lucie. Jak zhmotnit sny aneb Proč a jak plánovat? In Moderní řízení. - Praha : Economia, 2017. ISSN 0026-8720, 2017, roč. 52, č. 9, s. 32-34.
  článok

  článok

 5. FOTR, Jiří et al. Úspěšná realizace strategie a strategického plánu. 1. vydání. Praha : GRADA Publishing, 2017. 318 s. Expert. ISBN 978-80-271-0434-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 6. PRUŽINSKÁ, Ivana. Strategický plán rozvoja podniku. In Journal of innovations and applied statistics : vedecký internetový časopis. - Košice : Katedra hospodárskej informatiky a matematiky PHF EU, 2017. ISSN 1338-5224, špec. vydanie 2017, roč. 7, č. 3, s. 82-87.
  článok

  článok

 7. PERCY, Larry - ROSENBAUM-ELLIOTT, Richard. Strategic advertising management. 5th ed. Oxford : Oxford University Press, 2016. xxiv, 429 s. ISBN 978-0-19-870365-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. MLYNAROVIČ, Vladimír. Strategické plánovanie outsourcingu IS/IT. In Ekonomika, financie a manažment podniku X. : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4279-1, s. 358-366 CD-ROM.
  článok

  článok

 9. GOGORA, Igor - HRONEC, Štefan - SOJAKOVÁ, Zuzana. Problémy strategického plánovania verejných služieb na miestnej úrovni. In Slovenské hospodárstvo v kontexte tohtoročných výziev a príležitostí : zborník vedeckých príspevkov. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4335-4, s. 64-69 CD-ROM.
  článok

  článok

 10. KOCKOVÁ, Andrea - VLNEČKA, Lukáš. Ozdravné plány ako nástroj krízového riadenia. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2015. ISSN 1335-0900, Január 2015, roč. 23, č. 1, s. 2-3.
  článok

  článok