Výsledky vyhľadávania

 1. ŠIPIKAL, Miroslav - NÉMETHOVÁ, Valéria. EU cohesion policy – booster or destroyer of national policies? Case of universities. In Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu : Wyzwania dla spójności Europy - gospodarka, zrównoważony rozwój, konkurencyjność. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2017. ISBN 978-83-7695-644-2. ISSN 1899-3192, 2017, no. 466, pp. 203-212. APVV-14-0512.
  článok

  článok

 2. ŠIPIKAL, Miroslav et al. Spatially blind or place based policy? A comparison of innovation support in the Czech and Slovak republic. - Registrovaný: Scopus, Registrovaný: Web of Science. In E+M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis. - Liberec : Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci, 2017. ISSN 1212-3609, 2017, roč. 20, č. 1, pp. 16-28. VEGA 1/0098/15, APVV-14-0512.
  článok

  článok

 3. Tourism and Regional Development : New Pathways. 1st Edition. London : Routledge, 2017. 311 s. Ashgate Economic Geography Series. ISBN 978-1-138-27250-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 4. BERAN, Václav - DLASK, Petr. Long-term infrastructure investment: a new approach to the economics of location. In E + M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis. - Liberec : Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci, 2016. ISSN 1212-3609, 2016, roč. 19, č. 3, s. 40-56.
  článok

  článok

 5. KNEŽOVÁ, Jana. Princíp partnerstva a participácie v plánovaní rozvoja mesta (príklad mesta Košice). In Auspicia : recenzovaný časopis pro otázky společenských a humanitných věd. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2016. ISSN 1214-4967, 2016, roč. 13, č. 3-4, s. 25-37.
  článok

  článok

 6. PÁNEK, Jiří - PÁSZTO, Vít. Pocitové mapy v plánování měst a regionů. In Regionální rozvoj mezi teorií a praxí. - Praha : Vysoká škola regionálního rozvoje Praha, 2016. ISSN 1805-3246, 2016, č. 4, s. 48-62 online.
  článok

  článok

 7. POLEDNÁKOVÁ, Anna. Strategické plánování a rozvoj venkova. In Nástroje a aktuální problémy regionální politiky. Nástroje a aktuální problémy regionální politiky : studia (monografie). - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2016. ISBN 978-80-87472-99-6, s. 9-13 [0,32 AH].
  článok

  článok

 8. TVRDOŇ, Jozef. Od koncepcií lokalizácie k endogénnemu regionálnemu rozvoju. - Registrovaný: Web of Science. In Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. XVII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách : sborník příspěvků : Hustopeče, 18. – 20. června 2014. - Brno : Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-6840-7, s. 21-28 CD-ROM. VEGA 1/0207/13.
  článok

  článok

 9. OECD regional outlook 2014 : regions and cities : where policies and people meet. Paris : OECD, 2014. 287 s. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/urban-rural-and-regional-development/oecd-regional-outlook-2014_9789264201415-en> ISBN 978-92-64-20140-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. OECD territorial reviews: Netherlands 2014. Paris : OECD, 2014. 315 s. OECD territorial reviews. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/urban-rural-and-regional-development/oecd-territorial-reviews-netherlands-2014_9789264209527-en> ISBN 978-92-64-20951-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]