Výsledky vyhľadávania

 1. SCHMUCK, Roland. Strategic management consulting in Hungary. In Strategic Management : International Journal of Strategic Management and Decision Support Systems in Strategic Management. - Subotica : Faculty of Economics in Subotica University of Novi Sad, 2020. ISSN 2334-6191, 2020, vol. 25, no. 3, pp. 45-53.
  článok

  článok

 2. KOVALEV, Andrej. Strategic Planning for Creative Enterprises. In Current Problems of the Corporate Sector 2020. International Scientific Conference. Current Problems of the Corporate Sector 2020 : 17th International Scientific Conference. - Paris : Édition Diffusion Presse Sciences, 2020. ISSN 2261-2424, pp. [1-5] online. VEGA 1/0340/19.
  článok

  článok

 3. Hybridization in Network Management. 1st Edition. New York : Nova Science Publishers, 2019. CD-ROM 166 s. Business Issues, Competition and Entrepreneurship. ISBN 978-1-53614-407-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 4. MATTYAŠOVSKÁ, Jitka - TUČKOVÁ, Zuzana. Stakeholders from the Perspective of Strategic Planning in Tourism. In MERKÚR 2019. International Scientific Conference for PhD. Students and Young Scientists. MERKÚR 2019 : Proceedings of the International Scientific Conference for PhD. Students and Young Scientists. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4657-7, s. 194-203.
  článok

  článok

 5. TE’AME DESTA, Sisay. Strategic Planning Process to Company Performance. In European Scientific Journal. - Azores : European Scientific Institute and University of the Azores, 2019. ISSN 1857-7431, 2019, vol. 15, no. 22, s. 165-204.
  článok

  článok

 6. ZÉMAN, Zoltán. The Extended Functions of Strategic Controlling in Relation to the Value Creation of Sustainable Development. In Visegrad Journal on Bioeconomy and Sustainable : International Scientific Journal. - Nitra : Slovak University of Agriculture in Nitra, 2019. ISSN 1339-3367, 2019, vol. 8, no. 1, s. 47-52.
  článok

  článok

 7. BENKOVÁ, Eva et al. Effects of Using Strategic Planning as a Managerial Tool: a Case of Industrial Companies. - Registrovaný: Scopus. In Polish Journal of Management Studie. - Czestochowa : Faculty of Management, Czestochowa University of Technology. ISSN 2081-7452, 2019, vol. 20, no. 2, pp. 145-160 online. VEGA 1/0134/17.
  článok

  článok

 8. SVOBODA, Petr. Family Business – Sustainability Model. In Acta oeconomica Pragensia : Journal of Central and Eastern European Economic and Management Issues. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2019. ISSN 0572-3043, 2019, roč. 27, č. 3-4, s. 45-60.
  článok

  článok

 9. HANULÁKOVÁ, Eva - DAŇO, Ferdinand - DRÁBIK, Peter. Approaches to Education in the Field of Management, Marketing and Enviromental Consulting. - Registrovaný: Web of Science. In AD ALTA : journal of interdisciplinary research. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2019. ISSN 2464-6733, 2019, vol. 9, no. 1, pp. 84-91 online. VEGA 1/0380/17.
  článok

  článok

 10. KUNYCHKA, Mykhaylo - KARPENKO, Lidiia. Conceptual Bases for the Development of Strategic Planning Programs in International Business: Cash Flow Matching. In Reforma verejnej správy a administratívy: teória, prax, medzinárodné skúsenosti : materiály z medzinárodnej všeukrajinskej vedecko-praktickej konferencie, 26. otkóbra 2018, (Odesa, Ukrajina). - Odesa : Oridu Nadu, 2018, s. 100-101.
  článok

  článok