Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 728  
Vaša otázka: Heslá = "plánovanie strategické"
 1. DUGAS, Jaroslav - BOSÁK, Martin - FERENCZ, Vojtech. Bezpečnostný manažment v podniku. In Nové smery v IKT, podnikovom hospodárstve a jazykovej komunikácii. Medzinárodný vedecký workshop. "Nové smery v IKT, podnikovom hospodárstve a jazykovej komunikácii VI" : zborník recenzovaných príspevkov z medzinárodného vedeckého workshopu. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. ISBN 978-80-225-5129-8, s. 24-28.
  článok

  článok

 2. KOCHOVÁ, Eliška - HOMMEROVÁ, Dita. Strategické marketingové plánování Chrámu chmele a piva. In Trendy v podnikání : vědecký časopis Fakulty ekonomické Západočeské univerzity v Plzni. - Plzeň : Vydavatelství ZČU v Plzni, 2023. ISSN 2788-0079, 2023, č. 1, s. 46-60.
  článok

  článok

 3. MIŠÚN, Juraj. Zmeny funkcie manažmentu plánovanie vplyvom pandémie Covid-19. In Projektové myslenie na Katedre manažmentu FPM EU v Bratislave : zborník abstraktov z vedecko-výskumného seminára. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. ISBN 978-80-225-5115-1, s. 22-23. VEGA 1/0328/21.
  článok

  článok

 4. CZINKOTA, Michael R. - RONKAINEN, Ilkka A. - PENG CUI, Annie. International Marketing. 11th Edition. Boston : CENGAGE, 2023. 604 s. ISBN 978-0-357-44512-9. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 5. HAVLOVÁ, Adéla. Národná stratégia verejného obstarávania v Českej republike sa formuje. In Verejné obstarávanie - právo a prax : odborný dvojmesačník. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2023. ISSN 1339-5963, 2023, roč. 10, č. 3, s. 12-17.
  článok

  článok

 6. KARPENKO, Lidiia - KUCHARČÍK, Rudolf - AUGUSTÍN, Michael. Current Issuers for the Development of Strategic Planning Programs in International Business: Cash Flow Matching. In Zabezpečennia stijkosti systemy publičnoji vlady ta upravlinnia v umovach vojennoho stanu ta vidnovlennia Ukrajiny. Konferencija. Zabezpečennia stijkosti systemy publičnoji vlady ta upravlinnia v umovach vojennoho stanu ta vidnovlennia Ukrajiny : materialy Vseukrajinskoji naukovo-praktičnoji konferencii za mižnarodnoju učastiu, 18. travnja 2023 roku, Odesa. - Odesa : Odeska politechnika, 2023. ISBN 978-80-225-5069-7, s. 210-214.
  článok

  článok

 7. DOBRUCKÁ, Lucia. Strategy: Cookbook or Philosophy? In Regionální rozvoj mezi teorií a praxí. - Praha : Vysoká škola regionálního rozvoje Praha, 2022. ISSN 1805-3246, 2022, č. 4, s. 15-29.
  článok

  článok

 8. PETRENKO, Yuliya - BOÓR, Matej. Prínos manažmentu verejných financií k zabezpečovaniu rodovej rovnosti: skúsenosti vybraných krajín. In Rodová rovnosť a rodovo citlivé rozpočtovanie v teórii a praxi. Vedecká konferencia. Rodová rovnosť a rodovo citlivé rozpočtovanie v teórii a praxi : zborník príspevkov z vedeckej konferencie, Bratislava, 12. – 13. september 2022. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022. ISBN 978-80-225-5036-9, s. 63-74. APVV-20-0338, KEGA K-21-044-00.
  článok

  článok

 9. ČAMBALÍKOVÁ, Andrea - RICHNÁK, Patrik. Role of Planning as a Management Function and Its Application in Companies in Slovakia. In QUAERE 2021. mezinárodní vědecká konference. QUAERE 2021 : recenzovaný sborník příspěvků interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů = Reviewed Proceedings of the Interdisciplinary Scientific International Conference for PhD Students and Assistants. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2021. ISBN 978-80-87952-34-4, s. 74-80 online. VEGA 1/0375/20. 1/0375/20, VEGA, Nová dimenzia rozvoja manažmentu výroby a logistiky pod vplyvom Industry 4.0 v podnikoch na Slovensku.
  článok

  článok

 10. VOCHOZKA, Marek - VRBKA, Jaromír - STEHEL, Vojtěch. Finance podniku: komplexní pojetí. 1. vydání. Praha : Grada Publishing, 2021. 312 s. ISBN 978-80-271-3267-6. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]

  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.