Výsledky vyhľadávania

 1. TEPLICKÁ, Katarína. Nový prístup k riadeniu nákladov v podniku. In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava ; Bratislava : IBIS partner : Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, 2011. ISSN 1335-1729, 3/2011, roč. 16, zoš. 62, s. 8-12.
  článok

  článok


 2. ORAVEC, Jozef. Plánovanie: Významné zníženie nákladov. In Systémy logistiky. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2018. ISSN [nemá], január-február 2018, roč. 14, č. 70, s. 32-33.
  článok

  článok


 3. BURKLEY, Edward - BURKLEY, Melissa. Motivation science. New York : Pearson, 2018. 446 s. ISBN 978-0-205-24065-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 4. GALOVSKÁ, Marcela. The Blue Ocean Strategy in the Context of Management and Development of the Number of Jobs. In Hradec Economic Days 2018 : Production Economics in the Context of Industry 4.0. International Scientific Conference. Hradec Economic Days : Double-Blind Peer-Reviewed Proceedings Part I. of the International Scientific Conference : January 30-31, 2018, Hradec Králové, Czech Republic [elektronický zdroj]. - Hradec Králové : University of Hradec Králové, 2018. ISBN 978-80-7435-700-8. ISSN 2464-6067, p. 245-255.
  článok

  článok


 5. FOLWARCZNÁ MARTÍNKOVÁ, Ivana. Nástupce není zástupce aneb Proč plánovat nástupnictví. In Moderní řízení. - Praha : Economia, 2017. ISSN 0026-8720, 2017, roč. 52, č. 3, s. 42-44.
  článok

  článok


 6. HORÁKOVÁ, Helena - ŠVARCOVÁ, Marie - VOLF, Lukáš. Marketing planning process - reflection on the complex of activities that affect all aspects of business life. In Marketing science & inspirations : vedecký časopis zameraný na problematiku marketingu a marketingového manažmentu. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2017. ISSN 1338-7944, 2017, roč. 12, č. 2, s. 43-53.
  článok

  článok


 7. SPÁČILOVÁ, Lucie. Jak zhmotnit sny aneb Proč a jak plánovat? In Moderní řízení. - Praha : Economia, 2017. ISSN 0026-8720, 2017, roč. 52, č. 9, s. 32-34.
  článok

  článok


 8. GOGOVÁ, Veronika. Category manažment. In Manažment v teórii a praxi : online odborný časopis o nových trendoch v manažmente [elektronický zdroj]. - Košice : Katedra manažmentu PHF EU, 2017. ISSN 1336-7137, 2017, roč. 13, č. 4, s. 36-43.
  článok

  článok


 9. ADAM, Štefan - REHÁK, Štefan. Vodohospodárska bilancia z hľadiska zdrojov závlahovej vody v rámci plánov integrovaného manažmentu povodí Slovenska. In Vodohospodársky spravodajca : dvojmesačník pre vodné hospodárstvo a životné prostredie. - Bratislava : Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve, 2017. ISSN 0322-886X, 2017, roč. 60, č. 7-8, s. 17-20.
  článok

  článok


 10. 10.Kaizen

  CSERVENÁKOVÁ, Judita - HRUBEC, Jozef. Kaizen. In Kvalita ako predpoklad rastu a konkurencieschopnosti. Medzinárodná konferencia k svetovému dňu kvality. Kvalita ako predpoklad rastu a konkurencieschopnosti : zborník anotácií prednášok : zborník príspevkov účastníkov konferencie : 23. ročník medzinárodnej konferencie k svetovému dňu kvality : 20. a 21. októbra 2016, Stará Lesná, Vysoké Tatry [elektronický zdroj]. - Bratislava : Slovenská spoločnosť pre kvalitu, 2017. ISBN 978-80-972609-0-3, s. 26-31 online.
  článok

  článok