Výsledky vyhľadávania

 1. Prevencia a odhaľovanie plagiátorstva : zber prác za účelom obmedzenia porušovania autorských práv v kvalifikačných prácach na vysokých školách. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2009. 125 s. Prírodovedec, č. 390. 060-001UKF-8/2008 "Register záverečných (kvalifikačných) prác". ISBN 978-80-8094-612-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 2. KROČITÝ, Peter. Using information technologies to fight plagiarism. In Technológia vzdelávania : vedecko-pedagogický časopis. - Nitra : SlovDidac, 2008. ISSN 1335-003X, 2008, roč. 16, č. 8, s. 15-17.
  článok

  článok

 3. SZATTLER, Eduard. Právne a morálne aspekty plagiátorstva. In Duševné vlastníctvo : revue pre teóriu a prax v oblasti duševného vlastníctva = revue for theory and practice in the field of intellectual property = revue für Theorie und Praxis auf dem Gebiet des geistigen Eigentums. - Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, 2007. ISSN 1335-2881, 2007, roč. 11, č. 1, s. 30-34.
  článok

  článok