Výsledky vyhľadávania

 1. JÁNOŠKOVÁ, Natália - HAGER, Bernard. Neoprávnené zdaňovanie CO2 kvót v roku 2011 – existuje nárok na vrátenie odvedenej dane? In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. ISSN 1335-7034, 2017, roč. 22, č. 9, s. 58-60.
  článok

  článok


 2. BAŠOVÁ, Alena. Analysis of gas transportation as a natural monopoly. In Sociálno-ekonomická revue : vedecký časopis Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. - Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2017. ISSN 1336-3727, 2017, roč. 15, č. 3, s. 6-12.
  článok

  článok


 3. DUĽOVÁ SPIŠÁKOVÁ, Emília - STRIČÍK, Michal - ČONKOVÁ, Monika. Možnosti využitia obnoviteľných zdrojov energie v podniku DOMSPRÁV, s. r. o. Michalovce. In STEP. Workshop. Zborník príspevkov z workshopu STEP : 7. november 2017, Košice. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4465-8, s. 67-71 CD-ROM. VEGA 1/0582/17.
  článok

  článok


 4. FENDEKOVÁ, Eleonora. Cenové stratégie v prostredí efektívnych regulačných mechanizmov na trhoch sieťových odvetví. In Možnosti stabilizácie podnikateľského prostredia na Slovensku. Vedecký seminár. Možnosti stabilizácie podnikateľského prostredia na Slovensku : zborník abstraktov z [5.] vedeckého seminára KPH : 11. - 12. máj 2017, Častá Píla. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4397-2, s. 5-7 CD-ROM. VEGA 1/0697/15.
  článok

  článok


 5. SLOBODIAN, Nataliia et al. Single gas market and energy security in the Visegrad states: models, challenges and perspectives : report [elektronický zdroj]. 1st ed. Warsaw : National Centre for Strategic Studies (NCSS), 2016. online [44 s., 3 AH]. ISBN 978-83-65514-18-9.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 6. EU reference scenario 2016 : energy, transport and GHG emissions : trends to 2050 [elektronický zdroj]. Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2016. online [217 s.]. Dostupné na : <http://dx.doi.org/10.2833/001137> ISBN 978-92-79-52374-8.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 7. SOMMER, Martin. Learning to live with cheaper oil : policy adjustment in oil-exporting countries of the Middle East and Central Asia. Washington, D.C. : International Monetary Fund, 2016. 51 s. ISBN 978-1-51352-048-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 8. Corruption in the extractive value chain : typology of risks, mitigation measures and incentives. Paris : OECD, 2016. 112 s. OECD development policy tools. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/development/corruption-in-the-extractive-value-chain_9789264256569-en> ISBN 978-92-64-25655-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 9. Effective carbon rates : pricing CO2 through taxes and emissions trading systems. Paris : OECD, 2016. 168 s. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/taxation/effective-carbon-rates_9789264260115-en> ISBN 978-92-64-26009-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 10. LUBY, Štefan - LUBYOVÁ, Martina. Vzduch, ktorý dýchame. In Posolstvo Jána Pavla II. 2016 : „súčasné výzvy a trendy v...“. Medzinárodná vedecká konferencia. Posolstvo Jána Pavla II. 2016 : „súčasné výzvy a trendy v...“ : zborník z [9.] medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v dňoch 21. – 22. apríla 2016 v Poprade [elektronický zdroj]. - Ružomberok : VERBUM - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2016. ISBN 978-80-561-0369-2, s. 115-122 CD-ROM.
  článok

  článok