Výsledky vyhľadávania

 1. KULTAN, Jaroslav. Modelovanie energetických systémov s prvkami OZE : modelovanie smart spotrebičov pri riešení stability siete : adaptívna zmena vlastností siete. In Energetický manažment 2019. medzinárodná vedecko-odborná konferencia. Energetický manažment 2019 : inteligentnými riešeniami k efektívnemu hospodáreniu s energiou. - Bratislava : SSTP, 2019. ISBN 978-80-89878-40-6, s. 15-20.
  článok

  článok

 2. PECHO, Jozef et al. Klimatologické zhodnotenie roka 2017 na Slovensku. In Vodohospodársky spravodajca : dvojmesačník pre vodné hospodárstvo a životné prostredie. - Bratislava : Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve, 2018. ISSN 0322-886X, 2018, roč. 60, č. 5-6, s. 27-32.
  článok

  článok

 3. CHLOPECKÝ, Jakub - MORAVEC, Ladislav - LACKO, Roman. Stanovení závislosti mezi vývojem počasí a prodejem tepelné energie jako manažerský nástroj pro zlepšování kvality dodávek. In Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement VIII. (2018). International Scientific Conference. Reviewed Proceedings of Posts From an VIII. International Scientific Conference. - Košice : KKM PHF EU : KIaJK PHF EU, 2018. ISBN 978-80-225-4604-1, s. 30-34 CD-ROM.
  článok

  článok

 4. LAPIN, Milan. Dôsledky prirodzených zmien klímy a človekom vyvolanej klimatickej zmeny na sociálne a ekonomické sektory. In Kvalita ako predpoklad rastu a konkurencieschopnosti. Medzinárodná konferencia k svetovému dňu kvality. Kvalita ako predpoklad rastu a konkurencieschopnosti : zborník anotácií prednášok : zborník príspevkov účastníkov konferencie : 23. ročník medzinárodnej konferencie k svetovému dňu kvality : 20. a 21. októbra 2016, Stará Lesná, Vysoké Tatry [elektronický zdroj]. - Bratislava : Slovenská spoločnosť pre kvalitu, 2017. ISBN 978-80-972609-0-3, s. 56-65 online. APVV-0303-11, APVV-0089-12.
  článok

  článok

 5. GALOVSKÁ, Marcela. The Impact of the Company's Management on the Environment. In International Symposium on Environmental and Material Flow Management. 7th International Symposium on Environmental and Material Flow Management : book of proceedings : November 3-5, 2017, Bor, Serbia. - Bor : Technical Faculty in Bor, University of Belgrade, 2017. ISBN 978-86-6305-071-6, pp. 33-41 online.
  článok

  článok

 6. ŠTULEC, Ivana - PETLJAK, Kristina - BAKOVIĆ, Tomislav. Effectiveness of weather derivatives as a hedge against the weather risk in agriculture. In Agricultural economics. - Prague : Czech academy of agricultural sciences, 2016. ISSN 0139-570X, 2016, vol. 62, no. 8, s. 356-362.
  článok

  článok

 7. The space economy at a glance 2014. Paris : OECD, 2014. 141 s. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/economics/the-space-economy-at-a-glance-2014_9789264217294-en> ISBN 978-92-64-21099-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. TAUŠER, Josef - ČAJKA, Radek. Weather derivates and hedging the weather risks. In Agricultural economics. - Prague : Czech academy of agricultural sciences, 2014. ISSN 0139-570X, 2014, vol. 60, no. 7, s. 309-313.
  článok

  článok

 9. PONECOVÁ, Gabriela - KUBRANOVÁ, Magdaléna. Finančné deriváty na zabezpečenie vplyvov počasia. In Theory of management 7 : the selected problems for the development support of management knowledge base, scientific papers. - Žilina : EDIS, University of Žilina, 2014. ISBN 978-80-554-0954-2, s. 88-90. VEGA 1/0008/14.
  článok

  článok

 10. Nákupné zvyklosti mení aj počasie. In Slovenský výber : mesačník manažmentu obchodu, výroby a distribúcie. - Bratislava : SON MEDIA, 2013. ISSN 1335-9266, 2013, roč. 17, č. 8, s. 36-37.
  článok

  článok