Výsledky vyhľadávania

 1. KOVÁČ, Jozef. Základné požiadavky pre uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh Európskej únie. In Kvalita a spoločenská zodpovednosť : Česko Slovenský odborný časopis. - Žilina : Radovan Ďugel - DRaM, 2017. ISSN 1335-9231, 2017, roč. 25, č. 1, s. 20-23.
  článok

  článok

 2. GULSEVEN, Osman - WOHLGENANT, Michael. What are the factors affecting the consumers' milk choices? In Agricultural economics. - Prague : Czech academy of agricultural sciences, 2017. ISSN 0139-570X, 2017, vol. 63, no. 6, s. 271-282.
  článok

  článok

 3. HLAVATÝ, Ivan. Preferovanie lokálnych potravín na Slovensku. In Biopotraviny, tradičné a regionálne potraviny na Slovensku a v zahraničí. Medzinárodná vedecká konferencia. Biopotraviny, tradičné a regionálne potraviny na Slovensku a v zahraničí : zborník vedeckých statí z medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava 28. 11. 2016. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4300-2, s. 63-67 CD-ROM. VEGA 1/0635/14.
  článok

  článok

 4. KOŠÚTOVÁ, Tatiana. Uplatňovanie zásad poskytovania informácií spotrebiteľom trpiacim alergiou alebo potravinovou intoleranciou. In Biopotraviny, tradičné a regionálne potraviny na Slovensku a v zahraničí. Medzinárodná vedecká konferencia. Biopotraviny, tradičné a regionálne potraviny na Slovensku a v zahraničí : zborník vedeckých statí z medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava 28. 11. 2016. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4300-2, s. 143-148 CD-ROM. VEGA 1/0635/14.
  článok

  článok

 5. KOŠÚTOVÁ, Tatiana. Informácie o potravinách pre spotrebiteľov trpiacich potravinovou alergiou alebo intoleranciou a zaevidované chránené označenia syrov vo vybraných krajinách EÚ. In Biopotraviny, tradičné a regionálne potraviny na Slovensku a v zahraničí. Medzinárodná vedecká konferencia. Biopotraviny, tradičné a regionálne potraviny na Slovensku a v zahraničí : zborník vedeckých statí z medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava 28. 11. 2016. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4300-2, s. 149-154 CD-ROM. VEGA 1/0635/14.
  článok

  článok

 6. LACKOVÁ, Alica. Porovnanie nutričnej hodnoty biopotravín s konvenčnými potravinami. In Biopotraviny, tradičné a regionálne potraviny na Slovensku a v zahraničí. Medzinárodná vedecká konferencia. Biopotraviny, tradičné a regionálne potraviny na Slovensku a v zahraničí : zborník vedeckých statí z medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava 28. 11. 2016. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4300-2, s. 155-161 CD-ROM. VEGA 1/0635/14.
  článok

  článok

 7. DUDEKOVÁ, Alena. Návrh systému certifikácie internetových obchodov predávajúcich sortiment biopotravín. In MMK 2015. Mezinárodní vědecká konference. MMK 2015 : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference : mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : ročník VI. : 14. - 18. prosince 2015 Hradec Králové, Česká republika : certifikovaná vědecká konference No. 2259661528. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2015. ISBN 978-80-87952-12-2, s. 310-316 CD-ROM. VEGA 1/0635/14.
  článok

  článok

 8. KNOŠKOVÁ, Ľubica. Vplyv nových energetických štítkov na zmenu spotrebiteľského správania. In Inovácie v podnikateľskom prostredí 2015 : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4224-1, s. 58-63 CD-ROM. VEGA 1/0178/14.
  článok

  článok

 9. FAITH, Ladislav. Inovačný proces maloobchodného sortimentu: vybrané poznatky zo súčasnej výrobnej praxe a procesné bariéry v súčasnosti na Slovensku. In Informatizácia spoločnosti a jej interakcia so vzdelávacím systémom 2014. Medzinárodná vedecká konferencia. Informatizácia spoločnosti a jej interakcia so vzdelávacím systémom 2014 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie : 18. 9. 2014 Senec. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3946-3, s. 19-25 CD-ROM. KEGA 017EU-4/2013.
  článok

  článok

 10. Nové technológie nás vracajú k prírode. In Revue priemyslu : ľudia, manažment a hospodárstvo. - Bratislava : Vydavateľstvo Revue priemyslu, 2013. ISSN 1336-9857, máj 2013, roč. 7, č. 5, s. 18-19.
  článok

  článok