Výsledky vyhľadávania

 1. CVEČKOVÁ, Mária. Konsolidovaná účtovná závierka v podmienkach SR. In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2019. ISSN 1335-0897, 2019, roč. 24, č. 2-3, s. 42-71.
  článok

  článok


 2. UŽÍK, Ján. Odkonsolidácia v praxi. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2018. ISSN 1335-2024, 2018, roč. 26, č. 6, s. 2-8. APVV 16-0602.
  článok

  článok


 3. HORNICKÁ, Renáta. Konsolidovaná účtovná závierka I : praktikum. Recenzenti: Richard Farkaš, Martina Podmanická. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. 148 s. [6,45]. KEGA 026 EU-4/2016. ISBN 978-80-225-4537-2. [Počet ex. : 12, z toho voľných 10, prezenčne 2]
  nerozpoznaný

  nerozpoznaný


 4. HORNICKÁ, Renáta. Konsolidovaná účtovná závierka - metódy a zásady konsolidácie. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2018. ISSN 1335-2024, 2018, roč. 26, č. 5, s. 2-10. APVV 16-002.
  článok

  článok


 5. SZARKOVÁ, Miroslava. Modely komunikačných tokov v komunikačnom systéme nadnárodných finančných inštitúcií. In Finančné výzvy po poslednej globálnej finančnej kríze a možnosti rozvoja slovenského kapitálového trhu : zborník vedeckých statí : výskumná úloha VEGA č. 1/0404/16. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4469-6, s. 60-67. VEGA 1/0404/16.
  článok

  článok


 6. UŽÍK, Ján. Význam správne uskutočnenej odkonsolidácie a jej vplyv na údaje vykázané v konsolidovanej účtovnej závierke. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2017. ISSN 1335-2024, 2017, roč. 25, č. mimoriadne vydanie, s. 110-120. APVV-16-0602.
  článok

  článok


 7. HORNICKÁ, Renáta. Povinnosť zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku v Slovenskej republike. In Účtovníctvo a audítorstvo v procese svetovej harmonizácie. Medzinárodná vedecká konferencia. Účtovníctvo a audítorstvo v procese svetovej harmonizácie : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie : VIRT - vzdelávacie zariadenie EUBA, 8. - 10. septembra 2015. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4134-3, s. 25-32.
  článok

  článok


 8. KUCEKOVÁ, Milada. Zdaňovanie podielov na zisku v členských štátoch EÚ. In Účtovníctvo a audítorstvo v procese svetovej harmonizácie. Medzinárodná vedecká konferencia. Účtovníctvo a audítorstvo v procese svetovej harmonizácie : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie : VIRT - vzdelávacie zariadenie EUBA, 8. - 10. septembra 2015. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4134-3, s. 76-79.
  článok

  článok


 9. HORNICKÁ, Renáta et al. Konsolidácia účtovnej závierky v príkladoch. Prvé vydanie recenzovali: Jana Hvoždarová, Vladimír Zelenka. 2. uprav. vyd. Bratislava : Wolters Kluwer, 2015. 148 s. [6,43 AH]. Ekonómia. ISBN 978-80-8168-250-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 10. HORNICKÁ, Renáta. Analýza vybraných transakcií spojených so vznikom odloženej dane v konsolidovanej účtovnej závierke. In Teória a prax v účtovníctve a v audítorstve : zborník príspevkov z vedeckej konferencie k výsledkom vedeckovýskumnej činnosti Katedry účtovníctva a audítorstva konanej v septembri 2012 : Bratislava 19. 9. 2012. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3741-4, s. 27-32.
  článok

  článok