Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 49  
Vaša otázka: Heslá = "podnik služieb"
 1. KUBIČKOVÁ, Viera. Manažment služieb – prípadové štúdie. Recenzenti: Miroslava Čukanová, Gabriela Pajtinková - Bartáková. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. 95 s. [4,403 AH]. ISBN 978-80-225-4877-9.
 2. KUBIČKOVÁ, Viera. Problematika inovácií v službách v súčasnej etape ekonomiky služieb : edukačná a výskumná prax riešenia problematiky inovácií v službách na Katedre služieb a cestovného ruchu : inauguračná prednáška : odbor: obchod a marketing. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. 88 s. Habilitačné a inauguračné prednášky. ISBN 978-80-225-4775-8. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 3. KROŠLÁKOVÁ, Monika - LIPČÁKOVÁ, Miriama. Perspektíva rýchlo rastúcich podnikov v terciárnom sektore na Slovensku. In Študentská vedecká a odborná činnosť Obchodnej fakulty 2016 : zborník príspevkov. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4260-9, s. 52-59 CD-ROM. VEGA 1/0205/14, KEGA 027EU-4/2016.
  článok

  článok

 4. BENEŠOVÁ, Dana - KUBIČKOVÁ, Viera - HUŠEK, Miroslav. Impact of ICT in service enterprises on their economic performance. - Registrovaný: Web of Science. In Central and Eastern Europe in the changing business environment. International joint conference. Central and Eastern Europe in the changing business environment : proceedings of 16th international joint conference : may 27, 2016, Prague, Czech Republic and Bratislava, Slovakia. - Prague : Oeconomica Publishing House, University of Economics, Prague, 2016. ISBN 978-80-245-2145-9. ISSN 2453-6113, s. 20-33. VEGA 1/0205/14.
  článok

  článok

 5. SLÁVIK, Štefan - ZAGORŠEK, Branislav. Relationship between Business Strategy and Business Model Studied in a Sample of Service Companies. - Registrovaný: Web of Science. In Journal of Competitiveness : odborný vědecký časopis z oblasti managementu a ekonomiky. - Zlín : Fakulta managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, 2016. ISSN 1804-1728, 2016, no. 4, pp. 72-84 online.
  článok

  článok

 6. HUŠEK, Miroslav. Efektívne využitie IKT a ich vplyv na výkony v službách. In MERKÚR 2016. International scientific conference for PhD. students and young scientists. MERKÚR 2016 : the proceedings of the international scientific conference for PhD. students and young scientists : Virt, november 30 - december 2, 2016. - Bratislava : Publisher EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4324-8, s. [1-16] CD-ROM. VEGA 1/0205/14.
  článok

  článok

 7. KROŠLÁKOVÁ, Monika - MICHÁLKOVÁ, Anna - KUBIČKOVÁ, Viera. The Importance of high-growth enterprises for job creation in service industry of OECD countries. - Registrovaný: Web of Science. In Knowledge for market use 2016: our interconnected and divided world. Conference. Knowledge for market use 2016: our interconnected and divided world : international scientific conference 8-9 September 2016, Olomouc. - Olomouc : Societas scientiarum Olomucensis II, 2016. ISBN 978-80-87533-14-7, p. 244-256. VEGA 1/0205/14.
  článok

  článok

 8. KUBIČKOVÁ, Viera et al. Dynamické podniky služieb - gazely. Recenzenti: Ivan Nový, Elena Šúbertová. 1. vyd. Praha : Wolters Kluwer, 2016. 150 s. [9,9 AH]. VEGA 1/0205/14. ISBN 978-80-7552-437-9.
 9. JERGOVÁ, Natália. Súčasné marketingové aktivity malých a stredných podnikov. In Riešené projekty - vedecké problémy. Vedecký workshop. Riešené projekty - vedecké problémy : elektronický zborník abstraktov z vedeckého workshopu : 1.7.2016, Košice, Slovensko. - Košice : Katedra obchodného podnikania PHF EU, 2016. ISBN 978-80-225-4251-7, s. 20-21 CD-ROM. VEGA 1/0328/13.
  článok

  článok

 10. KUBIČKOVÁ, Viera - MICHÁLKOVÁ, Monika. Súčasné predpoklady inovačnej aktivity podnikov v SR. In Študentská vedecká a odborná činnosť Obchodnej fakulty 2015 : zborník príspevkov. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4114-5, s. 191-197 CD-ROM. VEGA 1/0205/14, VEGA 1/0277/14.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.