Výsledky vyhľadávania

 1. BETÁKOVÁ, Jaroslava. Navrhované zmeny v sadzbe DPH od 1.1. 2019. In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2018. ISSN 1335-0897, 2018, roč. 23, č. 13, s. 29-32.
  článok

  článok


 2. WILDMANNOVÁ, Mirka. Sociální inovace jako základní prvek rozvoje sociálního podniku. In Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. XXI. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách : sborník příspěvků : Kurdějov, 13.-15. června 2018. - Brno : Masarykova univerzita, 2018. ISBN 978-80-210-8969-3, s. 740-747.
  článok

  článok


 3. NOVÁ, Monika. Social Enterprise - Case Study from Africa. In Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. XXI. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách : sborník příspěvků : Kurdějov, 13.-15. června 2018. - Brno : Masarykova univerzita, 2018. ISBN 978-80-210-8969-3, s. 748-753.
  článok

  článok


 4. Zákon o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2018. ISSN 1335-1583, 2018, roč. 23, č. 12, s. 6-106.
  článok

  článok


 5. HRAŠKOVÁ, Dagmar. Sociálny podnik osobitný druh podnikania. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2018. ISSN 1337-060X, 2018, roč. 13, č. 7-8, s. 41-45.
  článok

  článok


 6. PONGRÁCZ, Eva. A Szlovák munkaerőpiac aktuális helyzete és a sociális gazdaság. In Munkaügyi szemle [elektronický zdroj]. - [Budapest : Profunditas], 2018. ISSN 2064-3748, 2018, évf. 61, sz. 2, o. 38-43 online.
  článok

  článok


 7. PONGRÁCZ, Eva - SZABOOVÁ, Iveta. Boj proti chudobe a sociálna ekonomika. In Trh práce a sociálna ekonomika - špecifické otázky a problémy : recenzovaný zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4503-7, s. 55-59 CD-ROM. VEGA 1/0367/17, 50%, ITMS 26240120032, 50%.
  článok

  článok


 8. Boosting social enterprise development : good practice compendium. Paris : OECD/European Union, 2017. 244 s. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/industry-and-services/boosting-social-enterprise-development_9789264268500-en> ISBN 978-92-64-26849-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 9. PONGRÁCZ, Eva - POLÁČKOVÁ, Hana. Labor market inclusion through social economy in Slovakia. In Unemployment - perspectives and solution. - Rijeka, Croatia : InTech, 2017. ISBN 978-953-51-3431-2, pp. 1-14. VEGA 1/0367/17.
  článok

  článok


 10. The research of the relationship between social innovation and the economy of an enterprise in order to increase the competitiveness of the business entity : proceedings of scientific papers [elektronický zdroj]. Reviewers: Petr Suchánek, Miroslav Tóth. 1st ed. Brno : Munipress, 2017. CD-ROM [119 s., 8,75 AH]. VEGA 1/0784/15. ISBN 978-80-210-8854-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha