Výsledky vyhľadávania

 1. PONGRÁCZ, Eva. A Szlovák munkaerőpiac aktuális helyzete és a sociális gazdaság. In Munkaügyi szemle [elektronický zdroj]. - [Budapest : Profunditas], 2018. ISSN 2064-3748, 2018, évf. 61, sz. 2, o. 38-43 online.
  článok

  článok


 2. Zákon o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2018. ISSN 1335-1583, 2018, roč. 23, č. 12, s. 6-106.
  článok

  článok


 3. HRAŠKOVÁ, Dagmar. Sociálny podnik osobitný druh podnikania. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2018. ISSN 1337-060X, 2018, roč. 13, č. 7-8, s. 41-45.
  článok

  článok


 4. BETÁKOVÁ, Jaroslava. Navrhované zmeny v sadzbe DPH od 1.1. 2019. In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2018. ISSN 1335-0897, 2018, roč. 23, č. 13, s. 29-32.
  článok

  článok


 5. KITA, Jaroslav - KONŠTIAK, Pavol - KITA, Peter. To some novel business models in social enterprise. In SGEM 2017. International scientific conference. SGEM 2017 : 4th International multidisciplinary scientific conference on social sciences and arts : Modern science : Business and management : 24-30 August, 2017, Albena, Bulgaria. - Sofia : STEF92 Technology, 2017. ISBN 978-619-7408-17-1, pp. 1109-1116. VEGA 1/0282/15.
  článok

  článok


 6. KITA, Jaroslav et al. Possibilités d'utilisation de nouveaux modèles d'affaires destinés à certaines communautés dans le processus de l'inclusion sociale. In Conférence scientifique internationale du Réseau PGV. La remise en cause des frontières: une nouvelle représentation de la réalité européenne : 23ème conférence scientifique internationale du Réseau PGV, Casablanca, 14-16 Septembre 2017. - Casablanca : Université Internationale de Casablanca, 2017. ISBN 978-9954-99-136-7, p. 138-146. VEGA 1/0134/14.
  článok

  článok


 7. KITA, Jaroslav. Udržateľné obchodné modely v sociálnom podnikaní: prípadová štúdia. In Prístupy k obchodným modelom v kontexte udržateľného rozvoja : vedecké state : VEGA 1/0282/15. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4393-4, s. 7-20.
  článok

  článok


 8. PČOLINSKÁ, Lenka. Novodobý problém spoločnosti – dlhodobá nezamestnanosť. In EUKER: European Union Knowledge Economy Review : scientific journal [elektronický zdroj]. - Vranov nad Topľou : European Union Knowledge Economy Pass, 2017. ISSN 1339-2786, 2017, vol. 5, no. 1, s. 23-32 online.
  článok

  článok


 9. Boosting social enterprise development : good practice compendium. Paris : OECD/European Union, 2017. 244 s. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/industry-and-services/boosting-social-enterprise-development_9789264268500-en> ISBN 978-92-64-26849-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 10. PONGRÁCZ, Eva. Establishment and development of social economy concept in Slovakia - current situation and perspectives. In Proceedings of the 34th International academic conference. International academic conference. Proceedings of the 34th International academic conference : Florence, Italy, 13-16 September 2017. - Prague : International institut of social and economic sciences, 2017. ISBN 978-80-87927-43-4. ISSN 2336-5617, p. 211 online.
  článok

  článok