Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 2434  
Vaša otázka: Heslá = "podnik stredný"
 1. BELANOVÁ, Katarína. Evaluation of Economic Indicators of Small and Medium - Sized Enterprises in the Slovak Republic After the Outbreak of Coronavirus Crisis. In Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences. - Tekirdağ : ARSEAD. ISSN 2149-9314, 2022, vol. 8, no. 2, pp. 6-9 online.
  článok

  článok

 2. KORSAKIENĖ, Renata - RAIŠIENĖ, Agota Giedrė. Sustainability Drivers of Small and Medium-Sized Firms: A Review and Research Agenda. In Scientific papers of the University of Pardubice. - Pardubice : Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice, 2022. ISSN 1804-8048, 2022, vol. 30, no. 1, s. 1-12.
  článok

  článok

 3. FURKOVÁ, Andrea. The Role of Proximity Measurement in the Evaluation of Regional Innovation Processes. In Quantitative Methods in Economics: Multiple Criteria Decision Making XXI. International Scientific Conference. Quantitative Methods in Economics: Multiple Criteria Decision Making XXI : Proceedings of the International Scientific Conference: 25th May - 27th May 2022, Púchov, Slovakia. - Bratislava : Letra Edu, 2022. ISBN 978-80-89962-93-8, pp. 42-48 online. VEGA 1/0193/20.
  článok

  článok

 4. KADLEČÍKOVÁ, Oľga. Pomoc pri udržaní prevádzky a zamestnanosti malých zamestnávateľov Slovenskou záručnou a rozvojovou bankou, a. s. In Udržateľnosť a rozvoj podnikania: Ponaučenia z krízy súvisiacej s pandémiou COVID-19 : zborník vedeckých statí = Proceedings of Scientific Papers. - Bratislava : Letra Edu, 2022. ISBN 978-80-89962-95-2, s. 21-27 online. VEGA 1/0121/21.
  článok

  článok

 5. MURA, Ladislav - FÓTHY, Noémi. Organisational and Legal Position of Small and Medium-Sized Enterprises in Slovakia. In Exclusive e-Journal : Economy & Society & Environment. - Prešov : eXclusive marketing. ISSN 1339-4509, 2022, vol. 10, no. 1, pp. 50-57 online. GAAA/2022/16, VEGA 1/0718/22.
  článok

  článok

 6. MURA, Ladislav. Dopad pandémie COVID-19 na podnikateľskú aktivitu malých, stredných a rodinných podnikov. In Ekonomika cestovného ruchu a podnikanie : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Katedra služieb a cestovného ruchu OBF EU, 2022. ISSN 2453-9988, 2022, roč. 14, č. 1, s. 39-52 online. GAAA/2022/16, VEGA 1/0718/22.
  článok

  článok

 7. MURA, Ladislav. [Havierniková, K. 2020. Manažment rizík malých a stredných podnikov a klastrová spolupráca. Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne. 170 s.]. In Ekonomika cestovného ruchu a podnikanie : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Katedra služieb a cestovného ruchu OBF EU, 2022. ISSN 2453-9988, 2022, roč. 14, č. 1, s. 87-89 online. Recenzia na: Manažment rizík malých a stredných podnikov a klastrová spolupráca / Katarína Havierniková. - Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2020. - ISBN 978-80-8075-939-1.
  článok

  článok

 8. MURA, Ladislav - FÓTHY, Noémi - PÁSZTÓOVÁ, Vivien. State Support for Small and Medium-sized Enterprises in Pandemic Period: Evidence from Slovakia. In Vadyba : Journal of Management. - Klaipėda : Lithuania business university of Applied Sciences. ISSN 1648-7974, 2022, vol. 38, no. 1, pp. 37-44 online.
  článok

  článok

 9. BEDNARČÍKOVÁ, Diana - ROMANOVÁ, Anita. Informačné technológie v malých a stredných podnikoch. In Ekonomika a manažment : vedecký časopis Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Nadácia Manažér, 2022. ISSN 2454-1028, 2022, roč. 19, č. 1, s. 75-85 online. I-22-111-00.
  článok

  článok

 10. ŠKODOVÁ PARMOVÁ, Dagmar - NOVOTNÁ, Jana. Implementation of Quality Improvements and Innovations in Agricultural Enterprises. In Agricultural Economics. - Praha : Czech Academy of Agricultural Sciences, 2022. ISSN 1805-9295, 2022, vol. 68, no. 6, s. 207-218.
  článok

  článok