Výsledky vyhľadávania

 1. HELMOVÁ, Milena. The Communication aspect of business negotiations in the intercultural context. In Advances in Economics and Business : international peer-reviewed journal. - Alhambra : Horizon Research Publishing, 2017. ISSN 2331-5059, 2017, vol. 5, no. 1, s. 41-47.
  článok

  článok


 2. ERAZ 2017 : knowledge based sustainable economic development. International scientific conference. ERAZ 2017 : knowledge based sustainable economic development : conference proceedings : 3rd international scientific conference : Belgrade, Serbia, june 8, 2017 [elektronický zdroj]. 1st ed. Podgorica : Faculty of Business Studies of Mediterranean University ; Sofia : University of National and World Economy ; Celje : Faculty of Commercial and Business Studies ; Belgrade : Faculty of Applied Management, Economics and Finance : Association of Economists and Managers of the Balkans, 2017. online [xx, 675 s.]. ISBN 978-86-80194-07-3.
  ERAZ 2017 : knowledge based sustainable economic development

  elektronická kniha


 3. IVAN, Lukáš. Expanzia a biznis v zahraničí. In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2017. ISSN 1339-2433, 2017, roč. 9, č. 1-2, s. 56-58.
  článok

  článok


 4. Transformation of international economic relations: modern challenges, risks, opportunities and prospects : collective monograph [elektronický zdroj]. Reviewer: Olga Lukashina. 1st ed. Riga : ISMA University, 2017. online [295 s.]. ISSN 1492-8965.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 5. 6th international conference on new challenges in management and business. International conference. 6th international conference on new challenges in management and business : conference proceedings : Dubai, UAE, february 11, 2017 [elektronický zdroj]. 1st ed. [Tehran] : [Ardabil Industrial Management Institute (AIMI)], 2017. online [118 s.]. ISBN 978-600-7826-00-3.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 6. European entrepreneurship forum 2016 : economic growth and economic policy. International conference. European entrepreneurship forum 2016 : economic growth and economic policy : proceedings of the 10th international conference : NEWTON College, Prague, November 4th, 2016 [elektronický zdroj]. 1st ed. Praha : NEWTON Books, 2017. online [174 s.]. ISBN 978-80-87325-10-0.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 7. Central and eastern Europe in the changing business environment. International joint conference. Central and eastern Europe in the changing business environment : the proceedings of the 17th international joint conference : may 26, 2017, Prague, Czech Republic and Bratislava, Slovak Republic. Compiled by: Paulína Krnáčová. 1st ed. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. 289 s. [14,45 AH]. ISBN 978-80-225-4385-9. ISSN 2453-6113. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]

 8. FERANECOVÁ, Adela - REMIÁŠ, Peter. Príčiny vzniku a dôsledky dvojitého zdanenia. In Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód. Medzinárodná vedecká konferencia. Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód IX. (2017) : recenzovaný zborník príspevkov a abstraktov z 9. medzinárodnej vedeckej konferencie : 26.-30.6.2017, Košice, Slovenská republika [elektronický zdroj]. - Košice : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4447-4, s. 33-36 CD-ROM.
  článok

  článok


 9. International business review. Amsterdam : Elsevier. 6x ročne. ISSN 0969-5931
  časopis

  časopis


 10. PROCHÁZKOVÁ, Katarína. Strategické kroky a rozhodnutia startupov v medzinárodnom prostredí. In Podnikateľské modely a podnikateľské stratégie startupov III. : recenzovaný zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4457-3, s. 149-166.
  článok

  článok