Výsledky vyhľadávania

 1. ŠÉTAFFY, Jozef. Rámcový postup pri tvorbe vlastného franchisingového konceptu. In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2017. ISSN 1339-2433, 2017, roč. 9, č. 6-7, s. 60-62.
  článok

  článok

 2. ELIAŠOVÁ, Darina et al. Obchodné podnikanie. Recenzovali: Dana Benešová, Adrián Pavlík. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. 207 s. [15,57 AH]. ISBN 978-80-225-4461-0. [Počet ex. : 12, z toho voľných 9, prezenčne 3]
 3. STRÁŽOVSKÁ, Helena et al. Obchodné podnikanie na prahu 21. storočia. Recenzovali: Ľudmila Lipková, Stanislava Veselovská, Ladislav Bažó. 1. vyd. Bratislava : Sprint 2, 2017. 283 s. [15 AH]. ISBN 978-80-89710-35-5. [Počet ex. : 18, z toho voľných 14, prezenčne 3]
 4. Business spotlight : Czech edition of business spotlight. Praha : Economia. 6x ročne. ISSN 1214-8377. Dostupné na : http://www.business-spotlight.ihned.cz
  časopis

  časopis

 5. JERGOVÁ, Natália. New trends in marketing communications of enterprises. In Marketing management, trade, financial and social aspects of business. International scientific conference. Marketing management, trade, financial and social aspects of business : conference proceedings of the 3rd international scientific conference : october 22 - 23, 2015, Košice, Slovak Republic. - Košice : Faculty of Business Economics with seat in Košice, 2016. ISBN 978-80-225-4163-3, s. 39-42 CD ROM.
  článok

  článok

 6. Žiť svoj sen. In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2015. ISSN 1339-2433, 2015, roč. 7, č. 10, s. 16-17.
  článok

  článok

 7. STRÁŽOVSKÁ, Helena et al. Ekonomické procesy v obchodnom podnikaní. 1. vyd. Bratislava : Sprint 2, 2015. 420 s. [18,78 AH]. Economics. Dostupné na : <https://digitalnakniznica.cvtisr.sk/s/giKFcjAcMJ> ISBN 978-80-89710-15-7. [Počet ex. : 27, z toho voľných 23, prezenčne 4]
 8. JERGOVÁ, Natália. Inovácie a ich význam v marketingu MSP. In Marketing a obchod v teórii a praxi. Vedecký workshop v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2015. Marketing a obchod v teórii a praxi : elektronický zborník abstraktov z vedeckého workshopu v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2015 : [9. - 15. 11. 2015, Košice, Slovensko]. - Košice : Katedra obchodného podnikania PHF EU, 2015. ISBN 978-80-225-4186-2, s. 16 CD-ROM. VEGA 1/0328/13.
  článok

  článok

 9. JERGOVÁ, Natália. Audit marketingových systémov. In Marketing a obchod v teórii a praxi. Vedecký workshop v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2015. Marketing a obchod v teórii a praxi : elektronický zborník abstraktov z vedeckého workshopu v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2015 : [9. - 15. 11. 2015, Košice, Slovensko]. - Košice : Katedra obchodného podnikania PHF EU, 2015. ISBN 978-80-225-4186-2, s. 17 CD-ROM.
  článok

  článok

 10. GROSSMANOVÁ, Marta. Interkultúrny aspekt v obchodných rokovaniach. In Pluralistic approaches to languages and cultures in education. International scientific conference. Pluralistic approaches to languages and cultures in education : conference proceedings, 26th-27th november 2014, Smolenice, Slovakia. - Trnava : Trnava University, [2015]. ISBN 978-80-8082-852-3, s. 66-72.
  článok

  článok