Výsledky vyhľadávania

 1. ŠÚBERTOVÁ, Elena - SROVNALÍKOVÁ, Paulína. Prístupy absolventov k podnikaniu v rodinných podnikoch. In Zhodnotenie efektívnosti financovania projektov na podporu rozvoja podnikania a faktory zvyšovania výkonnosti poľnohospodárskych podnikov II. : [recenzovaný zborník vedeckých prác]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4400-9, s. 11-21. VEGA 1/0709/15.
  článok

  článok

 2. BÁRTOVÁ, Lucie - MIŠÍKOVÁ, Veronika. Tie, ktoré žijú podľa svojho. In Tovar & Predaj : časopis pre obchod s rýchloobrátkovým a spotrebným tovarom. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2016. ISSN 1805-0549, marec-apríl 2016, roč. 6, č. 28, s. 31.
  článok

  článok

 3. HALUZA, Ivan. Vlastná farma pre každého. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2015. ISSN 1335-0684, 15. októbra 2015, roč. 25, č. 41, s. 12-15.
  článok

  článok

 4. Potreby rozvoja ekonomického vzdelávania a podnikateľských zručností absolventov vybraných neekonomických študijných programov so záujmom o súkromné podnikanie. Marta Matulčíková a kolektív, redakčné a zostaviteľské práce: Juraj Litomerický ; vedeckí recenzenti: Andrej Dupaľ, Pavol Kita. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. 89 s. [4,45 AH]. KEGA 006EU-4/2013. ISBN 978-80-225-4097-1. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
 5. 5.Úvod

  ZÁLEŽÁKOVÁ, Eliška. Úvod. In Potreby rozvoja ekonomického vzdelávania a podnikateľských zručností absolventov vybraných neekonomických študijných programov so záujmom o súkromné podnikanie : [recenzovaný zborník vedeckých prác] : celoživotná kariéra a trh práce 5. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4097-1, s. 5. KEGA 006EU-4/2013.
  článok

  článok

 6. MATULČÍKOVÁ, Marta. Rozvoj ekonomických vedomostí a podnikateľských zručností absolventov vybraných neekonomických študijných programov. In Potreby rozvoja ekonomického vzdelávania a podnikateľských zručností absolventov vybraných neekonomických študijných programov so záujmom o súkromné podnikanie : [recenzovaný zborník vedeckých prác] : celoživotná kariéra a trh práce 5. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4097-1, s. 7-13. KEGA 006EU-4/2013 (100 %).
  článok

  článok

 7. BREVENÍKOVÁ, Daniela. Potreby ekonomického vzdelávania a podnikateľských zručností absolventov Farmaceutickej a Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave so záujmom o súkromné podnikanie. In Potreby rozvoja ekonomického vzdelávania a podnikateľských zručností absolventov vybraných neekonomických študijných programov so záujmom o súkromné podnikanie : [recenzovaný zborník vedeckých prác] : celoživotná kariéra a trh práce 5. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4097-1, s. 14-32. KEGA 006EU-4/2013 (100 %).
  článok

  článok

 8. JANKELOVÁ, Nadežda. Návrh ponuky vzorových modulov v oblasti ekonomického vzdelávania absolventov Lekárskej fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity so záujmom o súkromné podnikanie. In Potreby rozvoja ekonomického vzdelávania a podnikateľských zručností absolventov vybraných neekonomických študijných programov so záujmom o súkromné podnikanie : [recenzovaný zborník vedeckých prác] : celoživotná kariéra a trh práce 5. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4097-1, s. 33-40. KEGA 006EU-4/2013 (100 %).
  článok

  článok

 9. LITOMERICKÝ, Juraj. Ponuka vzorových modulov ekonomických predmetov za účelom lepšieho uplatnenia sa absolventov so záujmom o súkromné podnikanie. In Potreby rozvoja ekonomického vzdelávania a podnikateľských zručností absolventov vybraných neekonomických študijných programov so záujmom o súkromné podnikanie : [recenzovaný zborník vedeckých prác] : celoživotná kariéra a trh práce 5. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4097-1, s. 41-60. KEGA 006EU-4/2013 (100 %).
  článok

  článok

 10. MATULČÍKOVÁ, Marta. Potreba ekonomického vzdelávania a podnikateľských zručností na základe výsledkov empirického výskumu u lekárov vykonávajúcich súkromnú prax. In Potreby rozvoja ekonomického vzdelávania a podnikateľských zručností absolventov vybraných neekonomických študijných programov so záujmom o súkromné podnikanie : [recenzovaný zborník vedeckých prác] : celoživotná kariéra a trh práce 5. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4097-1, s. 61-77. KEGA 006EU-4/2013 (100 %).
  článok

  článok