Výsledky vyhľadávania

 1. HALASOVÁ, Henrieta. Dáta namiesto intuície. In Obchod : marketing, retail, FMCG. - Bratislava : MAFRA, 2018. ISSN 1335-2008, 2018, roč. 23, č. 1, s. 26-27.
  článok

  článok


 2. DANIŠOVÁ, Marcela. Ako vyhodnocovať účinnosť obsahovej stratégie. In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2017. ISSN 1339-2433, 2017, roč. 9, č. 6-7, s. 76-78.
  článok

  článok


 3. JAROSSOVÁ, Malgorzata A. - BLAŽEČKA, Michal. Podpora predaja slovenských farmárskych výrobkov. In Informatizácia spoločnosti a jej interakcia so vzdelávacím systémom 2017. Medzinárodná vedecká konferencia. Informatizácia spoločnosti a jej interakcia so vzdelávacím systémom 2017 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie : 20.-21.10.2017, Skalica [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4443-6, s. 26-32 CD-ROM.
  článok

  článok


 4. Reklama, ktorá predáva. In Hotelier : direct-mailový časopis pre majiteľov a riaditeľov hotelov, penziónov a reštaurácií. - Žilina : Direct press, 2017. ISSN 1337-0545, 2017, roč. 11, č. zima, s. 32-34.
  článok

  článok


 5. RAŠEVOVÁ, Kristína. Trendom sú multimediálne aplikácie a digitálne technológie. In TaPmag : tovar a predaj. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2017. ISSN 1805-0549, 11-12/17, č. 38, (2017.
  článok

  článok


 6. KROFIÁNOVÁ, Daniela. Význam a potenciál in-store komunikace pohledu maloobchodu. In Marketing & komunikace. - Praha : Česká marketingová společnost, 2017. ISSN 1211-5622, 2017, roč. 27, č. 4, s. 8-11.
  článok

  článok


 7. POLLÁK, František - FAŠIANKOVÁ, Monika. Zmyslový marketing : vysokoškolské učebné texty. Recenzenti: Radoslav Delina, Peter Dorčák. 1. vyd. Prešov : Bookman, 2017. 76 s. [4 AH]. ISBN 978-80-8165-227-1.

 8. KITA, Jaroslav et al. Marketing. Recenzovali: Ferdinand Daňo, Róbert Štefko. 1. vyd. Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. 424 s. [28 AH]. Ekonómia. ISBN 978-80-8168-550-7. [Počet ex. : 26, z toho voľných 0, prezenčne 3, dĺžka fronty rezervácií 14]

 9. HUDÁK, Matej. Analysis of promotion trough social media in Slovak Republic. In Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód. Medzinárodná vedecká konferencia. Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód VIII. (2016) : zborník abstraktov z 8. medzinárodnej vedeckej konferencie : 5.-9.9.2016, Košice, Slovenská republika [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4274-6, s. 18 CD-ROM.
  článok

  článok


 10. PRUŽINSKÝ, Michal - MUCHA, Martin - MEDVECOVÁ, Ivana. Sales promotion of brand shoes business enterprise. In Marketing management, trade, financial and social aspects of business. International scientific conference. Marketing management, trade, financial and social aspects of business : conference proceedings of the 4th international scientific conference : october 20 - 21, 2016, Košice, Slovak Republic [elektronický zdroj]. - Košice : Faculty of Business Economics with seat in Košice, 2016. ISBN 978-80-225-4293-7, s. 183-188 online.
  článok

  článok