Výsledky vyhľadávania

 1. JEDLIČKA, Petr. Statistika pojistného podvodu za rok 2019. In Pojistný obzor : časopis českého pojišťovnictví. - Praha : Česká asociace pojišťoven, 2020. ISSN 2464-7381, 2020, č. 1, s. 40-41.
  článok

  článok

 2. JEDLIČKA, Petr. Statistika pojistného podvodu za rok 2018. In Pojistný obzor : časopis českého pojišťovnictví. - Praha : Česká asociace pojišťoven, 2019. ISSN 2464-7381, 2019, č. 1, s. 30-31.
  článok

  článok

 3. KAŠIAR, Ján. Poisťovacie podvody pri poistení majetku. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2018. ISSN 1335-1583, 2018, roč. 23, č. 4, s. 208-214.
  článok

  článok

 4. NBS sa mystery shopping osvedčil. Poukázal na nekalé praktiky firiem. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2017. ISSN 1212-4273, 2017, roč. 24, č. 6, s. 42-43.
  článok

  článok

 5. ŽÁKOVÁ, Jozefína. Register poistných udalostí - legislatívna podpora v boji proti poisťovacím podvodom. In Poistné rozhľady : časopis slovenského poisťovníctva. - Bratislava : Slovenská asociácia poisťovní, 2016. ISSN 1335-1044, 2016, roč. 22, č. 1, s. 7-11, 19.
  článok

  článok

 6. DRUGDOVÁ, Barbora. K problematike kriminality v oblasti poistných podvodov v životnom a neživotnom poistení v Slovenskej republike. In Bratislavské právnické fórum 2015. Konferencia. Bratislavské právnické fórum 2015 : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie organizovanej UK v Bratislave, Právnickou fakultou v dňoch 9.-10. októbra 2015. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2015. ISBN 978-80-7160-411-2, s. 1167-1175 CD-ROM.
  článok

  článok

 7. RÁBEK, Vlastimil. Indikátory poisťovacích podvodov v neživotnom poistení : príčiny páchania poisťovacích podvodov z hľadiska subjektívneho spôsobu uvažovania. In Poistné rozhľady : časopis slovenského poisťovníctva. - Bratislava : Slovenská asociácia poisťovní, 2015. ISSN 1335-1044, 2015, roč. 21, č. 1, s. 5-9.
  článok

  článok

 8. LÍZALOVÁ, Lenka - STOLÍN, Radek. Trendy vývoje pojistných podvodů v ČR. In Logos Polytechnikos. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2014. ISSN 1804-3682, 2014, roč. 5, č. 3, s. 56-68. Názov z titulnej obrazovky.
  článok

  článok

 9. BROKEŠOVÁ, Zuzana - ONDRUŠKA, Tomáš - PASTORÁKOVÁ, Erika. Poisťovacie podvody pohľadom spotrebiteľov na Slovensku. In Pojistný obzor : časopis českého pojišťovnictví. - Praha : Česká asociace pojišťoven, 2014. ISSN 0032-2393, 2014, roč. 91, č. 3, s. 37-39. VEGA 1/0431/14. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0193418/archiv-pojistny-obzor-2014-3.pdf>
  článok

  článok

 10. LHOTSKÁ, Kateřina. Boj s pojistným podvodem - kudy vede cesta? In Pojistný obzor : časopis českého pojišťovnictví. - Praha : Česká asociace pojišťoven, 2014. ISSN 0032-2393, 2014, roč. 91, č. 1, s. 21-22. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0194429/archiv-pojistny-obzor-2014-1.pdf>
  článok

  článok