Výsledky vyhľadávania

 1. JEDLIČKA, Petr. Statistika pojistného podvodu za rok 2019. In Pojistný obzor : časopis českého pojišťovnictví. - Praha : Česká asociace pojišťoven, 2020. ISSN 2464-7381, 2020, č. 1, s. 40-41.
  článok

  článok

 2. Podvodov pribúda. In Goodwill : magazín o ekonomike, biznise a spoločnosti. - Bratislava : Goodwill, 2020. ISSN 1337-9798, 2020, roč. 12, č. Jar/Spring, s. 10.
  článok

  článok

 3. ŠOLTÉSOVÁ, Erika. Efektívnosť daňovej správy a daňové úniky. In Finančné trhy : vedecký časopis = Scientific Journal. - Bratislava : Derivát, 2020. ISSN 1336-5711, 2020, roč. 17, č. 1, s. [1-12] online.
  článok

  článok

 4. FAÚ: Trestná činnost neutichá. Problematické jsou především tranzitní účty. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2020. ISSN 1212-4273, 2020, roč. 27, č. 6, s. 30-31.
  článok

  článok

 5. JAŠKO, Jozef. Index daňovej spoľahlivosti. In Práce a Mzdy : bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2020. ISSN 1337-060X, 2020, roč. 15, č. 11-12, s. 76-78.
  článok

  článok

 6. SCHULTZOVÁ, Anna. Behavioural Approaches to Tax Collection: The Case of Slovakia. - Registrovaný: Web of Science. In European Journal of Transformation Studies. - Tbilisi : Europe our House. ISSN 2298-0997, 2020, vol. 8, no. 2, pp. 210-221 online. VEGA 1/0246/16.
  článok

  článok

 7. UŽÍKOVÁ, Lenka - SIGETOVÁ, Katarína. Využitie blockchainu ako kontrolného nástroja v daňovej oblasti v podmienkach Slovenskej republiky. In Virtuálne kryptosiete ako relevantný nástroj na elimináciu ekonomickej kriminality : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4782-6, s. 70-80 online. VEGA 1/0517/20.
  článok

  článok

 8. BALOGHOVÁ, Nikoleta. Ekonomická kriminalita vo virtuálnom svete kryptomien. In Virtuálne kryptosiete ako relevantný nástroj na elimináciu ekonomickej kriminality : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4782-6, s. 4-10 online. VEGA 1/0517/20.
  článok

  článok

 9. JUHÁSZOVÁ, Zuzana - TUMPACH, Miloš. Blockchain ako možnosť eliminovania ekonomickej kriminality. In Virtuálne kryptosiete ako relevantný nástroj na elimináciu ekonomickej kriminality : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4782-6, s. 18-23 online. VEGA 1/0517/20.
  článok

  článok

 10. KRIŠKOVÁ, Petra. Hospodárska kriminalita a možnosti jej eliminácie prostredníctvom štatutárneho auditu. In Virtuálne kryptosiete ako relevantný nástroj na elimináciu ekonomickej kriminality : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4782-6, s. 30-35 online. VEGA 1/0517/20.
  článok

  článok