Výsledky vyhľadávania

 1. LISÁ, Lea. Hory bez hraníc. In Hotelier : direct-mailový časopis pre majiteľov a riaditeľov hotelov, penziónov a reštaurácií. - Žilina : Direct press, 2019. ISSN 1337-0545, 2019, roč. 13, č. zima, s. 54-57.
  článok

  článok

 2. GAJDOVÁ, Karin. Regionální disparity dle vybraných ukazatelů z pohledu podniků v Česko-Polském pohraničí. In Medzinárodné vzťahy 2016: aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. Medzinárodná vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2016 : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov zo 17. medzinárodnej vedeckej konferencie : Zámok Smolenice, 1. - 2. december 2016. - Bratislava : EKONÓM publishing, 2016. ISBN 978-80-225-4365-1, s. 338-347.
  článok

  článok

 3. HORBOVYI, A.Y. - RESLER, M.V. Role and meaning of Transcarpatha in Pan-European area of frontier. In Verejná správa a regionálny rozvoj : ekonómia a manažment. - Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2016. ISSN 1337-2955, 2016, roč. 12, č. 1, s. 37-40.
  článok

  článok

 4. BŘICHÁČEK, Tomáš. Unie ve víru migrační krize : Publikace č. 31/2016. 1. vydání. Praha : Institut Václava Klause, 2016. 260 s. ISBN 978-80-7542-023-7. ISSN 1213-3299. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 5. ZÁTHURECKÝ, Viliam. Rozvoj malých a středních podniků v příhraničních oblastech : výsledky uskutečněného výzkumu. Recenzenti Miroslav Hučka, Jaroslav Jánský. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita ; Wien : FHWien der WKW, 2013. 211 s. ISBN 978-80-210-6656-4. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
 6. VÁCLAVÍKOVÁ, Anna. Society in the era of membership in the EU at a czech-polish border area. In ECON : journal of economics, management and business. - Ostrava : Faculty of Economics VŠB - Technical university of Ostrava, 2012. ISSN 1803-3865, 2012, vol. 22, no. 2, s. 159-165.
  článok

  článok

 7. Cégek célkeresztben : vállalkozások a szlovák-magyar határ mentén. Komárno : Selye János Egyetem Kutatóintézete, 2010. 250 s. ISBN 978-80-89234-89-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
 8. DOBAI KORCSMÁROS, Enikő. Dopad svetovej krízy na podniky slovensko-maďarskej pohraničnej oblasti. In III. mezinárodní vědecká konference doktorandů a mladých vědeckých pracovníků : sborník příspěvků : Karviná, 5. listopadu 2010. - Karviná : Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné SU v Opavě, 2010. ISBN 978-80-7248-620-5, s. 897-904.
  článok

  článok

 9. KOSÁR, Silvia. Skúmanie úspešnosti podnikov v slovensko-maďarskom pohraničí. In III. mezinárodní vědecká konference doktorandů a mladých vědeckých pracovníků : sborník příspěvků : Karviná, 5. listopadu 2010. - Karviná : Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné SU v Opavě, 2010. ISBN 978-80-7248-620-5, s. 1-7.
  článok

  článok

 10. ŠTOLBOVÁ, Marie - MOLČANOVÁ, Jana - FITZ, Miron. Komparácia podpôr LFA v Českej a Slovenskej republike za minulé programovacie obdobie - špecifiká a účinnosť. In Ekonomika poľnohospodárstva. - Bratislava : Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, 2009. ISSN 1335-6186, 2009, roč. 9, č. 1, s. 10-20.
  článok

  článok